Usprawnienia w module wycinania – RADAN 2018 R1.

Najnowsza wersja oprogramowania RADAN 2018 R1 obfituje w wiele nowych i udoskonalonych funkcji. Oprogramowanie zawiera całe spektrum funkcjonalności wspomagających wykonywanie codziennych inżynierskich zadań. W najnowszej wersji systemu wprowadzono kilka usprawnień wycinania, których skrócony opis znajduje się poniżej.


Grawerowanie inteligentnego kreskowania

Inteligentne kreskowanie odpowiednim kolorem pióra jest teraz automatycznie grawerowane w automatycznej obróbce – nie ma potrzeby zaznaczania go w kreskowaniu.

Grawerowanie inteligentnego kreskowania

Zasady dla automatycznego zaokrąglania

Automatyczne zaokrąglanie na maszynach wycinających jest teraz kontrolowane poprzez zasady w automatycznej obróbce.

Zasady dla automatycznego zaokrąglania

Maszyny typu Combi – cięcie odpadu wewnątrz profilu

Automatyczna obróbka na maszynach typu combi dokona automatycznego cięcia odpadu wewnątrz profilu.

Maszyny typu Combi – cięcie odpadu wewnątrz profilu

Profile mostków

Brak dodatkowych wpaleń na mostkach na linii. Autoobróbka doda mostki na linii bez wpaleń na wierzchołku chyba, że punkt wpalenia (ldatum) jest zaznaczony lub mostki są bez wpaleń.

Skanowanie Cięcia

Podczas autoobróbki z inteligentną kolejnością, cięcia liniowe, które będą cięte typem flycut, nie będą już dzielone w połowie.

Zaokrąglanie dla podcięć

Od wersji 2018 R1 zaokrąglenie jest dostępne dla podcięć.

Zaokrąglanie dla podcięć

Odcięcia

W tej wersji zostały dodane dwie nowe opcje dla odcinania arkusza.

Odcięcia

Opcja Prostokątnych odcięć – odcinany jest niewykorzystany obszar arkusza, podzielony na prostokątne kształty, biorąc pod uwagę wpisane wcześniej idealne wymiary oraz minimalny rozmiar.

Opcja przylegającego odcinania –  odcinany jest niewykorzystany obszar arkusza jako całość.

Opcja przylegającego odcinania

Otwory na śruby

RADAN CAD/CAM 2018 R1 wspiera precyzyjne cięcie okrągłych otworów (otworów na śruby) na wycinarkach plazmowych. Nowa zakładka w autoobróbce posiada najważniejsze parametry.