Zaawansowany nesting

Radnest dzięki automatycznej analizie kształtu, rodzaju i grubości materiału wszystkich zadanych detali, wykonuje automatyczne sortowanie i nakładanie detali na zadane arkusze blachy. Najważniejszym zadaniem Radnest jest maksymalne wykorzystanie dostępnych materiałów oraz nesting wszystkich zadanych detali.


Podczas tworzenia projektów rozkrojów użytkownik ma do dyspozycji zarządzanie odpadami (wykorzystanie poprzednio zapisanych odpadów użytkowych oraz tworzenie nowych).


Kluczowe korzyści:

  • Poprawa wydajności pracy maszyny,
  • Lepsze wykorzystanie materiału z priorytetem wykorzystania,
  • Dzięki automatyzacji procesu nestingu oraz importu plików redukujemy czas przygotowania,
  • Automatyczne sortowanie plików pod kątem materiału,
  • Automatyczne zużywanie odpadów użytkowych,
  • Integracja z innymi aplikacjami RADAN,
  • Konfigurowalne i wydajne narzędzia nakładania,
  • Nakładanie przy użyciu parametrów technicznych obrabiarki,
  • Prosty i przyjazny interfejs użytkownika.
radnest

Wycinanie lub wykrawanie a Radnest

Radnest jest wysoce wydajnym narzędziem do nestingu pod wycinanie i wykrawanie. Wykorzystując funkcjonalność tworzenia rozkrojów w RADAN, system pozwala użytkownikowi w pełni kontrolować nesting części w trybie ręcznym, półautomatycznym i w pełni automatycznym. Radnest znacząco ogranicza straty materiałowe a dzięki szybkości działania także straty czasowe na przygotowaniu produkcji.


Opcja importu wielu plików 2D jednocześnie, pozwala w szybki i łatwy sposób dobrać dla każdego z nich takie parametry jak rodzaj materiału, grubość czy priorytet nakładania. Pliki 2D można też podczas importu poddać obróbce automatycznej, takiej jak: domykanie otwartej geometrii, usuwanie tekstu, ramek czy wymiarowania. Preferencje importu można także zapisać jako szablon i wykorzystywać wielokrotnie aby przyspieszyć pracę przy importowaniu kolejnych plików.


W RADAN można także tworzyć zestawy kilkuczęściowe. Taki zestaw może być zapisany na dysku i wielokrotnie wykorzystywany. Wystarczy w Radnest podać który zestaw chcemy wykonać i w ilu sztukach a Radnest przygotuje nam rozkład wszystkich potrzebnych części w odpowiedniej ilości i na odpowiednich materiałach.

Wycinanie z Radnest

Radnest przygotowując nakładanie pod wycinanie, automatycznie ma możliwość stworzenia wspólnej linii cięcia, tam gdzie to możliwe tak, aby maksymalnie wykorzystać materiał i zminimalizować czas pracy obrabiarki. Odstępy pomiędzy detalami są automatycznie ustawiane biorąc pod uwagę szerokość wiązki tnącej określonej dla danej grubości i rodzaju materiału oraz uwzględniając możliwości techniczne wycinarki. Ponadto RADAN daje możliwość łączenia wielu technik nestingu, między innymi zestawy części, wspólna linia cięcia czy odstępy standardowe jednocześnie na jednym arkuszu, dając znakomite rezultaty.


Zaawansowany nesting pod wykrawanie

Podczas nakładania pod wykrawanie Radnest analizuje każdy detal pod kątem dostępnych narzędzi w wykrawarce, dzięki czemu poprawnie układa detale na arkuszu. Radnest analizując geometrię narzędzi wykrawarki dopasowuje je do detali, dzięki czemu mamy pewność, że skalkulowany program jest możliwy do wykonania przez wykrawarkę. System analizuje również odstępy pomiędzy detalami na arkuszu w oparciu o odległości pomiędzy poszczególnymi uderzeniami, co pozwala zmniejszyć do minimum odstępy pomiędzy detalami. Jednocześnie Radnest dba o to, aby nie został uszkodzony żaden detal przez uderzeniach dużym narzędziem.


Innym sposobem poprawy dokładności i niezawodności nestingu jest odczyt przez Radnest danych z bazy technologicznej RADAN. Obrobione w RADAN części mogą zawierać informacje takie jak: orientacja, wspólna linia cięcia czy dane dotyczące rozładunku. Radnest używa tych danych przekształcając je pod kątem konkretnego modelu obrabiarki. Dzięki możliwości przygotowania nakładania na każdy model wykrawarki czy wycinarki Radnest umożliwia dużą wszechstronność produkcji i jest w tym bezkonkurencyjny.

Wycinanie z Radnest
nesting

Wydajność i kontrola

Radnest zapamiętuje listę komponentów, które zostały nałożone na rozkrój wraz z listą materiałów użytych do nakładania. Użytkownik może w każdej chwili wykluczyć dany element z projektu nestingu, a wtedy detale z tego projektu powrócą do listy detali oczekujących, natomiast arkusze materiału powrócą do listy materiałów do użycia. Użytkownik może też ingerować ręcznie w projekt nestingu na każdym etapie pracy np. w celu lepszego wykorzystania odpadu użytkowego. Radnest w takim przypadku zapisze operacje wykonane przez użytkownika oraz dokona odpowiednich korekt nestingu z uwzględnieniem wcześniej wykonanych. Ręczne nakładanie części jest interaktywne, co oznacza że Radnest kontroluje odstępy między detalami. Proste funkcje takie jak wypełnienie pozostałej części arkusza danym detalem czy grupą części są łatwo dostępne i proste do wykonania zarówno manualnie jak i automatycznie.


Do nestingu Radnest może używać arkuszy o dowolnym kształcie a poszczególne obszary niektórych arkuszy mogą być oznaczone jako niezdatne do użycia. W przypadku, gdy obszar pozostały po nałożeniu jest odpowiednio duży, Radnest automatycznie stworzy odpad użytkowy, który może być przycięty do ostatniego wycinanego detalu, do określonego kształtu np. prostokąta czy też do określonego rozmiaru z zadanego przedziału. Radnest automatycznie zapisze plik z odpadem do późniejszego wykorzystania w dowolnym momencie razem z innymi odpadami.

Efektywność ponad wszystko

Radnest jest szybkim i nowoczesnym narzędziem do tworzenia nestingu zaprojektowanym tak, aby umożliwić wszystkie możliwe funkcje maszynowe. Cały proces jest intuicyjny i przyjazny użytkownikowi, a RADAN w pełni pozwala na kontrolowanie tego procesu . Radnest używa bardzo nowoczesnych i zaawansowanych algorytmów nestingu, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości obrabiarki. Aby wykonywać to efektywnie, używa całej dostępnej mocy obliczeniowej komputera w pełni wykorzystując możliwości dzisiejszych wielordzeniowych procesorów.


Używając Radnest możecie Państwo oczekiwać, że wyprodukujecie więcej detali z mniejszej ilości materiału i w krótszym czasie. Dodatkowo możesz zacząć wykorzystywać odpady użytkowe, które do tej pory lądowały w koszu.


efektywność radnest

Sprawdź nasze usługi: