Programowanie offline i symulacja pras krawędziowych

Radbend jest wszechstronnym rozwiązaniem RADAN dla programowania pras krawędziowych. W pełni zintegrowany z RADAN 3D zapewnia także symulację 3D procesu gięcia na prasie.


Kluczowe korzyści:

 • Automatyczna sekwencja gięć,
 • Automatyczny dobór narzędzi,
 • Optymalizacja pracy obrabiarki,
 • Automatyczne ustawianie zderzaków,
 • Definiowalne raporty,
 • Obsługa urządzenia podnoszącego oraz systemu pomiaru kąta,
 • Pełna integracja z RADAN 3D.


Radbend zapewnia pełną i dokładną symulację 3D procesu zaginania, włączając w to sekwencję gięcia, automatyczny dobór narzędzi i automatyczne ustawianie zderzaków, dzięki czemu przygotowanie technologii w Radbend jest łatwe i produktywne.

prasa krawędziowa

Programowanie offline

Możliwość przygotowania zaginania w trybie offline, pozwala na lepsze wykorzystanie obrabiarki do pracy, zamiast do testowania prototypów, dzięki czemu obniża się koszty produkcji. Radbend eliminuje również kosztowne pomyłki, wynikłe z błędów programowych, gdyż za pomocą automatycznego systemu wykrywa kolizje pomiędzy obrabiarką a zaginanym detalem czy narzędziem na etapie programowym a nie na maszynie.


Radbend obsługuje szeroką gamę pras krawędziowych. System oferuje także pełną dokumentację produkcyjną dostępną w formie wydruków lub do wglądu poprzez  specjalne aplikacje Radview czy RadviewDNC. Dzięki takim możliwościom, dane zlecenie można uruchomić na obrabiarce praktycznie za pierwszym razem.

Wysoka automatyzacja

Radbend automatycznie sprawdza geometrię detalu pod kątem narzędzi oraz technologii potrzebnej do jego wykonania, co determinuje sekwencję zaginania jaką ma do zaproponowania w trybie automatycznym. Podczas  tego procesu system dobiera wszystkie dane odpowiednio do specyfikacji technicznej danej obrabiarki.

Dodatkowo automatycznie ustawiane są ruchy i pozycje zderzaków.


Dodatkowo wbudowana i możliwa do rozbudowy biblioteka narzędzi, umożliwia ich testowanie zanim zostaną zakupione.

Niezależność maszynowa

Radbend obsługuje wszystkie dostępne modele maszyn do gięcia. Użytkownik może programować  wszystkie swoje prasy krawędziowe z poziomu jednego systemu. To gwarantuje dużą elastyczność, ponieważ operator może szybko sprawdzić  dane zlecenie na kilku maszynach i wybrać tę najbardziej odpowiednią.

Wysoka automatyzacja
maszyny cnc

Pliki

Radbend importuje dane znanych plików 2D a także posiada rozbudowany interfejs do importu plików 3D z dobrze znanych systemów 3D CAD.


Autodesk Inventor plug-in

Autodesk inventor może być w pełni zintegrowany z Radbend, dzięki specjalnemu plug-in’owi. Radbend umożliwia  dokładny, spójny i inteligentny transfer danych pomiędzy tymi dwoma programami.


Pobranie części z Inventor’a do Radbend’a jest bardzo łatwe. Kiedy już zaprojektujesz swoją część, po prostu klikasz w ikonkę Radbenda i program przenosi część razem z potrzebnymi danymi do Radbend.


SolidWorks plug-in

Przy wykorzystaniu Radbend SolidWorks Plug-in pobranie części z SolidWorks Standard, Professional czy Premium nie może być łatwiejsze. Kiedy już zaprojektujesz swoją część po prostu klikasz w ikonkę Radbenda i program przenosi część razem z potrzebnymi danymi do Radbend.

Produktywność

Kiedy już Twoja część jest zaimportowana do Radbend, możesz:

 • Wybrać najbardziej odpowiednią maszynę oraz narzędzia do wykonania tej części,
 • Zdefiniować ustawienia maszyny takie jak: promień czy głębokość gięcia,
 • Automatycznie ustawić pozycje zderzaków,
 • Uruchomić symulację 3D procesu gięcia wykrywając kolizje,
 • Automatycznie wygenerować kompletną dokumentację produkcyjną.

Korzyści:

 • Redukcja czasu przestoju maszyny dzięki programowaniu offline,
 • Zmniejszenie czasu nastawienia maszyny i poprawa wydajności,
 • Poprawa czasu doboru narzędzi i ustawień obrabiarki dzięki bazie informacji produkcyjnych,
 • Wykrywanie błędów projektowych podczas symulacji 3D,
 • Wykrywanie kolizji a przez to ograniczenie kosztownych błędów produkcyjnych,
 • Niezależność od modelu maszyny, w efekcie czego możesz zaprogramować w Radbend dowolną z Twoich pras krawędziowych.
 • Możliwość używania przez większą liczbę pracowników,
 • Dokładne automatyczne rozwijanie z 3D nawet z plików importowanych,
 • Poprawa elastyczności produkcji.

Niezależnie od modelu maszyny, Radbend pozwala na ograniczenie „wąskich gardeł” oraz koszty produkcji, jednocześnie podwyższając efektywność i produktywność poprzez programowanie i weryfikację procesu zaginania w trybie offline. System automatycznie wykrywa kolizje pomiędzy detalem, maszyną, narzędziami i zderzakami.

Produktywność

Sprawdź nasze usługi: