Projektowanie 3D oraz automatyczne rozwijanie blach

RADAN 3D jest wysoce wydajnym narzędziem, czyniącym modelowanie i projektowanie elementów blaszanych 3D bardzo łatwym i przyjaznym dla użytkownika.


Kluczowe informacje:

 • Definiowane przez użytkownika parametry gięcia,
 • Możliwość zmian projektowych detalu 3D łącznie ze zmianą grubości materiału,
 • Zautomatyzowane i asocjatywne narzędzia do rysowania 3D i 2D,
 • Asocjatyne pobieranie wymiarów z projektów 3D do 2D,
 • Zintegrowany z innymi rozwiązaniami RADAN.


Program jest ukierunkowany, aby w szybki i prosty sposób projektować i edytować pojedyncze elementy blaszane oraz złożenia. System daje możliwość definiowania parametrów projektowych, dzięki czemu jest dopasowany do wymagań i potrzeb użytkownika, co pozwala na precyzyjne opracowanie wielkości modelu rozgiętego dla projektowanego elementu 3D.


Zbudowany na jądrze modelowania ACIS oraz dzięki implementacji nowoczesnych technik parametrycznych, system RADAN 3D wprowadza innowacyjne rozwiązania do modelowania 3D oraz łączy metodę 2D z 3D.


Dodatkowo RADAN3D pozwala na import szeregu popularnych formatów plików takich jak: Inventor, Solidworks, Catia V4 i V5, SAT, IGES, STEP i Parasolid, oraz daje możliwość wczytywania plików złożeń.


Model w RADAN3D może być uzupełniony o dane produkcyjne dotyczące np. promienia gięcia, pochodzące bezpośrednio z programu Radbend – automatyczne programowanie gięć CNC.

Automatyczne rozwijanie

Automatyczne rozwijanie

Części mogą być rozwijane bezpośrednio do edytora technologii części, co umożliwia ich dalszą obróbkę pod kątem cięcia bądź wykrawania. Dzięki temu w szybki sposób można przejść od modelu 3D do kodu NC.


Parametry rozwijania, takie jak np. współczynnik rozgięcia, mogą być dopasowane niezależnie od geometrii w oparciu o dane konkretnej obrabiarki tak, aby uzyskać jak najlepszy efekt końcowy. Możliwość kalibracji RADAN3D z konkretną  giętarką, czyni rozwijanie elementów z 3D bardzo efektywnym i precyzyjnym narzędziem, pomagającym w przygotowaniu produkcji.


Kluczowe korzyści:

 • Specjalistyczne narzędzie do projektowania blach,
 • Eliminacja błędów projektowych,
 • Dokładne automatyczne rozwijanie z 3D także z obiektów importowanych z innych programów,
 • Zwiększenie wszechstronności produkcji,
 • Wysoka jakość importowania danych wraz z opcjonalnym sprawdzaniem geometrii,
 • Wysoka produktywność.

Rozwijanie 3D do 2D

Program może rozwijać modele 3D odzwierciedlając skomplikowane profile w rysunku płaskim. Przy generowaniu plików na maszynę, której narzędzia tnące bazują na typowych liniach i łukach, system zamienia skomplikowane profile na linie i łuki. Ten proces jest tak zaprojektowany, aby zminimalizować liczbę geometrii potrzebnych do dokładnego wykonania detalu. Korzyścią z takiego zabiegu jest krótszy program NC i lepsza jakość detali.


Pełne modelowanie złożeń

RADAN3D jest idealnym narzędziem do modelowania prostych i skomplikowanych złożeń. Części mogą być łączone w całe złożenia bądź położenia i w taki sposób zapisane, celem ich późniejszego wykorzystania w innych plikach.


Hierarchia złożeń

RADAN3D umożliwia tworzenie złożeń: od dołu do góry i od góry do dołu.


Złożenie od dołu do góry oznacza że użytkownik może zaprojektować każdą część osobno i potem połączyć ją w złożeniu z innymi tworząc jedno pełne złożenie.


Druga metoda, to złożenie od góry do dołu, co oznacza że, użytkownik może pracować na całym złożeniu, projektując jego poszczególne części podczas pracy nad całością.

Rozwijanie 3D do 2D
Zaginanie z płaskiego 2D do 3D

Zaginanie z płaskiego 2D do 3D

RADAN3D pozwala użytkownikowi w prosty i wydajny sposób na stworzenie modelu 3D z posiadanego rozwinięcia 2D. Wykorzystując parametry Twojej giętarki program analizuje linie gięcia oraz profile zewnętrzne z rysunku 2D, dzięki czemu utworzony zostanie dokładny model 3D danego detalu.


Utworzony model może być edytowany w edytorze 3D, co stanowi najbardziej produktywny sposób obróbki posiadanych projektów 2D.


Integralność CAD/CAM

RADAN3D stanowi niezależne narzędzie do modelowania 3D, jednak może też być w pełni zintegrowany z innymi aplikacjami RADAN, co w połączeniu w jedno daje wysoce wydajny pakiet CAD/CAM.

Widok 2D a 3D

Unikalna technologia wielu widoków w RADAN3D, pozwala użytkownikowi za pomocą kilku kliknięć przekształcić projekt 2D, lub kilka widoków 2D danego detalu, w jeden element 3D. To najszybsza metoda przejścia z 2d do 3D.


Dokładne projektowanie

Aby umożliwić funkcjonalne i dokładne projektowanie 3D RADAN posiada:

 • Projektowanie z wykorzystaniem parametrów gięcia danej giętarki
 • Automatyczne dodawanie zagięć
 • Zawansowana obsługa narożników
 • Scalanie skomplikowanych narożników
 • Definiowane przez użytkownika parametry gięcia

RADAN jest prostym w użyciu narzędziem do projektowania 3D. Jest idealny do projektowania detali i złożeń z części blaszanych oraz innych elementów 3D. RADAN 3D jest kompleksowym rozwiązaniem  modelowania 3D, spełniającym Twoje wszystkie potrzeby projektowania i modelowania 3D.

Widok 2D a 3D

Sprawdź nasze usługi: