Wieloosiowa technologia laserowa dla komponentów profilowych

Poprzez używanie Radtube nie tylko zmniejszamy czas programowania, ale również sprawiamy że cięcie jest efektywniejsze oraz maszyna pracuje krócej. Poprzez pełną symulację procesu cięcia i możliwość symulowania pracy różnych narzędzi, oszczędzamy na czasie uruchomienia produktu do produkcji ale również eliminujemy koszty związane z błędami prototypowymi.


Kluczowe korzyści:

 • Intuicyjny interfejs,
 • Rozbudowane opcje CAD,
 • Rozbudowana baza obsługiwanych maszyn,
 • Baza standardowych kształtów profilowych,
 • Tworzenie wycięć pojedynczo bądź grupowo,
 • Jedno kliknięcie do wycięcia,
 • Możliwa ręczna obróbka,
 • Pełna kontrola kąta nachylenia głowicy,
 • Łatwe tworzenie technologii,
 • Wykrywanie kolizji,
 • Pełna symulacja 3D maszyny, części i głowicy,
 • Import geometrii 3D i szybka obróbka.


Intuicyjne programowanie pozwala w szybki i łatwy sposób programować parametrycznie profile dostępne w bazie oraz programować ich cięcie i wycinanie w nich dowolnych kształtów.

radan wycinarka laserowa

Możliwości CAD

Radtube ma możliwość wczytywania modeli 3D z innych systemów dostępnych na rynku w formacie danego systemu bądź poprzez pliki standardowe, takie jak IGES, STEP czy DXF. Domyślnymi formatami wczytywanymi przez Radtube są pliki DXF, DWG, Inventor, VISI, SolidWorks, SolidEdge, IronCAD oraz Solid IGES. Opcjonalnie mamy możliwość wczytywania plików CATIA V4, CATIA V5, Unigraphics, Pro Engineer, VDA oraz STEP. Pliki te są pokazywane w Radtube jako modele drutowe, bryły bądź powierzchnie oraz jako mieszane. Natomiast w procesie definiowania wszystkich cięć czy procesów wytwórczych, wykorzystywana jest bryła.


Rozbudowana baza maszyn i postprocesorów

Radtube posiada rozbudowaną bazę obsługiwanych maszyn, począwszy od najpopularniejszych (Adige, NTC, Trumpf i Amada) a na mniej rozpoznawalnych markach kończąc. Jeżeli danej maszyny nie ma na liście wspieranych maszyn, to poprzez bardzo intuicyjny interfejs tworzenia postprocesora, możemy go dla Państwa stworzyć. Postprocesor nie ma ograniczeń co do ilości generowanych typów G i M kodów, są one dopasowywane do typu głowicy i wielkości stołu.

Biblioteka standardowych kształtów profilowych

W Radtube mamy bibliotekę podstawowych parametrycznych kształtów profili, które w prosty i szybki sposób mogą być użyte do definiowania cięć. Jeżeli w bibliotece nie ma kształtu potrzebnego do obróbki, możemy go za pomocą narzędzi CAD w bardzo szybki i prosty sposób stworzyć lub edytować kształt w bibliotece. Model taki tworzymy poprzez narysowanie linii centralnej bądź profilu zewnętrznego oraz kształtów wewnętrznych. Wszystkie zabiegi są wykonywane w środowisku 3D.


Biblioteka standardowych kształtów

Podobnie jak biblioteka profili, w Radtube jest standardowa biblioteka kształtów wycinanych w profilach, tj. parametryczne okręgi, prostokąty czy kształty specjalne, które w łatwy i szybki sposób mogą zostać dodane. Wycięcia są tworzone poprzez wygenerowanie bryły, która potem jest odejmowana od profilu podstawowego. Wycięcie może być zastosowane na jednej ścianie profilu bądź wyciągnięte przez wszystkie. Wycięcia które są stosowane wzdłuż przekroju profilu, są pozycjonowanie względem linii środkowej bądź na ścianie górnej. Można również tworzyć wycięcia w szyku takich kształtów jak: okrąg, linia pod kątem, łuk, kwadrat oraz krata.

radtube
radan symulacja 3D

Nakładanie wielu części na profilu bądź obszarze

Kiedy chcemy wyprodukować mniejsze części z konkretnego profilu podstawowego, to mamy możliwość wykorzystania opcji nakładania w Radtube. Daje to użytkownikowi możliwość wygenerowania programu dla każdej części (łącznie ze ścieżką), zasymulowania cięcia i sprawdzenia ścieżki. Program sprawdza części i wymaga podania ilości sztuk dla każdej nakładanej części. Nowe części i ilości są dodawane do raportów Radtube do momentu, aż określona długość profilu zostanie zapełniona. W momencie gdy wybierzemy żądaną część do nakładania, Radtube zawsze sprawdza czy jest ona odpowiednia do nakładania na wybranym profilu.


Zaawansowana opcja nakładania udostępnia opcję nakładania na kilku sztukach profili, po czym system wykonuje obróbkę i generuje kod NC. Funkcjonalność ta w znaczący sposób zwiększa zarządzanie materiałem, przyczyniając się do ograniczenia kosztów materiałowych.

Sprawdzenie i symulacja ścieżki cięcia

Radtube po zastosowaniu sekwencji cięcia, pokazuje użytkownikowi ścieżki cięcia profili oraz w wymaganych miejscach pokazuje kąt nachylenia głowicy. Informacje tę są pokazywane w pełnej symulacji 3D z zastosowaniem limitów osiowych danej maszyny oraz limitów osiowych dla głowicy. W przypadku wykrycia kolizji system pokazuje miejsce kolizji na czerwono oraz wyświetla komunikat tekstowy w oknie informacyjnym.


Parametry ścieżki cięcia mogą być edytowane bezpośrednio bądź automatycznie w dowolnym momencie, sprawdzając poprawność ich wykonania oraz optymalizując strategię celem zredukowania czasu produkcji. W momencie gdy ścieżka jest przygotowana optymalnie, wybieramy warunki cięcia z tabel technologicznych i Radtube w bardzo szybki sposób generuje odpowiedni kod NC na maszynę.

Sprawdzenie i symulacja ścieżki cięcia

Sprawdź nasze usługi: