System do zarządzania dokumentacją

Kluczowym aspektem do podniesienia konkurencyjności i wydajności produkcji, jest przepływ informacji technicznej w zakładzie, pomiędzy działem technologicznym a produkcyjnym. Ważne jest, aby działy produkcyjne w szybki i prosty sposób miały dostęp do informacji technicznych. RADAN rozwinął Radview pod kątem szybkiego przepływu informacji i udostępnił narzędzie, pozwalające na przepływ informacji poprzez sieć komputerową do potrzebnych rysunków i dokumentacji w formie elektronicznej.


Kluczowe korzyści:

  • Łatwy w obsłudze interfejs graficzny,
  • Bazujące na Intranecie rozwiązania dostępu,
  • Ulepszona kontrola nad dokumentacją,
  • Dostęp do dokumentacji w całym przedsiębiorstwie,
  • Poszerzenie możliwości i jakości wykorzystania istniejącej sieci wewnętrznej,
  • Pełna, bezpieczna kontrola nad dostępem do projektów w formie elektronicznej.
radview dokumentacja

Ochrona i zabezpieczenia

Radview oferuje wydajną i bezpieczną kontrolę dostępu do projektów. W łatwy sposób przy wykorzystaniu istniejącej sieci, szybko można skonfigurować wszelkie ustawienia zabezpieczeń.


Radview oferuje także możliwość podglądu wykonanych projektów, specyfikacji technicznej czy arkuszy z nakładaniem. Dodatkowo jest możliwość komunikacji pomiędzy użytkownikami co zwiększa poziom kontroli.


Dostęp do rysunków

Radview daje pełną kontrolę biurom projektowym nad dystrybucją projektów w sieci, co sprawia że rysunki są dostępne tam, gdzie są potrzebne. Tylko rysunki zatwierdzone są widoczne i mogą być drukowane. Nie wszystkie rysunki muszą być drukowane – przez co oszczędzamy na kosztach druku, plotowania, dystrybucji i zatwierdzeń przez Kierownika Projektu.


Radview umożliwia również komunikację pomiędzy operatorem maszyny a działem technologicznym, co usprawnia proces decyzyjny.

Sprawdź nasze usługi: