Zobacz nowości z modułu Radpro 2018 R1.

Najnowsza wersja oprogramowania RADAN 2018 R1 obfituje w wiele nowych i udoskonalonych funkcji. Oprogramowanie zawiera całe spektrum funkcjonalności wspomagających wykonywanie codziennych inżynierskich zadań. W najnowszej wersji systemu wprowadzono kilka usprawnień wspomagających procesy logistyczne, których skrócony opis znajduje się poniżej.


Wspieranie złożeń

Złożenia są obsługiwane przez Radpro i zaznaczone są następująco na liście części.

Ten symbol w kolumnie Typ wskazuje złożenie.

Ten symbol wskazuje na pojedynczą część.


Tworzenie złożeń

Złożenia mogą być tworzone ręcznie poprzez:

  • Dodawanie elementów do części – poprzez użycie przycisku + w zakładce Złożenia.
Tworzenie złożeń
  • Import poprawnie skonfigurowanego pliku CSV.
Import poprawnie skonfigurowanego pliku CSV
  • Przeniesienie pliku 3D funkcją przeciągnij i upuść lub poprzez przyciski importu.

W niektórych przypadkach pliki źródłowe nie zawierają osobnych plików z podelementami. Gdy Radpro wykryje taką sytuację, utworzy plik SAT dla każdej części i przypisze je do głównego pliku.

Wyceny

Jeśli dodasz złożenie do wyceny, wygenerowane ceny dotyczą wszystkich części dla tego złożenia. Użyj widoku drzewa poprzez przycisk.

by zobaczyć poszczególne części.


Zlecenia klienta

Kiede złożenie jest dodane do zlecenia klienta, wszystkie części są zawarte i możliwe do wykonania w zleceniu produkcyjnym. Użyj , by zobaczyć status każdej części.


Filtry

W Radpro jest zawarty filtr części na siatce elementów, w celu odizolowania części zawartych w złożeniu, aby ułatwić ich przetwarzanie. Wybierz część złożenia i kliknij , aby zastosować filtr. Po zakończeniu kliknij, aby usunąć filtr.

Wyceny i Zlecenia klienta zapewniają teraz hiperłącza, aby dostać się do przefiltrowanej listy części dla złożeń. Skorzystaj z historii sesji ,aby szybko wrócić do wyceny lub zlecenia klienta, od którego rozpoczęto pracę.

FKonwersja plików DXF

Można teraz określić szablon konwersji plików DXF dla każdego z klientów. Podczas importu plików DXF lub DWG do wyceny lub zlecenia klienta mogą zostać przerobione na symbole RADAN używając szablonu stworzonego dla konkretnego klienta.

Oznacza to oszczędność czasu przy generowaniu niezbędnej dokumentacji.

Funkcje użytkownika

Kolory pola marży w wycenach

Kolory pola marży w wycenach

Jeśli marża jest powyżej celu dla klienta podświetli się na zielono. Jeśli jest poniżej wartości docelowej, ale przekracza 0 podświetli się na pomarańczowo. Jeśli będzie ujemna, podświetli się na czerwono.

Edycja czasów cykli

Edycja czasów cykli

Ta zmiana sprawia, że edycja szczegółów jest bardziej przejrzysta i szybsza niż wcześniej.