Sprawdź usprawnienia w module nestin, RADAN 2018 R1

Najnowsza wersja oprogramowania RADAN 2018 R1 obfituje w wiele nowych i udoskonalonych funkcji. Oprogramowanie zawiera całe spektrum funkcjonalności wspomagających wykonywanie codziennych inżynierskich zadań. W najnowszej wersji systemu wprowadzono kilka usprawnień Nestingu, których skrócony opis znajduje się poniżej.


Dodawanie arkuszy do projektu nestingu

Do zakładki Arkusze w projekcie nestingu dodano nowy przycisk oraz menu kontekstowe co pozwala automatycznie dodać dostępny arkusz odpowiadający materiałom i grubościom części w zakładce Części.

Dodawanie arkuszy do projektu nestingu

Pakiety w nestingu

W edytorze części kiedy użytkownik tworzy symbol zawierający tylko części, oprogramowanie zakłada, że użytkownik tworzy pakiet (zbiór odpowiednio ułożonych części, traktowanych przez RADAN jako jedna część). Podczas zapisu pojawi się odpowiedni komunikat informujący użytkownika w jaki sposób chce zapisać te części:

Pakiety w nestingu

Następnie podczas dodawania części do projektu nestingu odpowiednie pole (odnośnie części lub pakietu) zostanie zaznaczone automatycznie:

dodawanie części do projektu nestingu

Nowy tryb serii części (Batch)

RADAN 2018 R1 oferuje nowy algorytm nestingu, który optymalizuje wykorzystanie materiału pod względem serii części w nestingu (wielokrotny nesting). Nowa opcja jest dostępna tylko dla maszyn wycinających i można ją znaleźć w oknie Nakładania wielu części. Opcja ta powoduje, że nester najpierw układa wiele nestingów części (skojarzonych jako seria) a następnie zapisuje jako rysunek nestingu, zamiast tworzyć i zapisywać każdy z nich po kolei:

Nowy tryb serii części

Przy włączonej opcji optymalizacji serii w nestingu są niedostępne niektóre funkcje takie jak sprawdzanie obłożenia narzędziami.