DESIGNER 2022.3 – sprawdź, co tym razem dodano do modułu CAD.

Inżynieria odwrotna, usprawnienia w modelowaniu elementów blaszanych, zaawansowanie projektowanie powierzchniowe – System Designer 2022.3 w swoim najnowszym wydaniu otrzymał wiele poprawek oraz usprawnień pozwalających użytkownikom jeszcze sprawniej korzystać z systemu CAD.


Modelowanie elementów blaszanych

Wraz z nowym sposobem podcinania narożników poprawiono sposób dodawania podcięć narożników do części arkusza blachy.

Poprawiono również możliwość znakowania elementów, powierzchnia docelowa jest wybierana automatycznie, oszczędzając tym dodatkowe kroki wymagane w całym procesie. Podczas pracy z złożeniem usprawniono proces automatycznego ukrywanie części, a wyniki tej pracy można wyeksportować do pakietu plików zawierającego elementy w formacie .dxf a także wykaz materiałów jako plik csv.

Modelowanie elementów blaszanych
Modelowanie elementów blaszanych.

Opcje filtrowania struktury drzewka

Drzewko struktury stało się o wiele bardziej wydajne i przyjazne dla użytkownika w DESIGNER 2022.3, systemie CAD. Wprowadzono możliwość grupowania elementów według koloru, typu oraz opcje grupowania definiowane przez użytkownika.

Ogólnie rzecz biorąc, poprawiono użyteczność, jest teraz więcej szczegółowości podczas pracy z elementami modelu krawędziowego. Daje to większą widoczność elementów. Ponadto do drzewka dodano możliwości wyszukiwania i filtrowania według PMI, co pozwala na większą kontrolę nad złożonymi modelami.

Opcje filtrowania, poprawa struktury drzewka.
Opcje filtrowania, poprawa struktury drzewka.

Tworzenie płaszczyzn roboczych

Tworzenie płaszczyzn roboczych jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wystarczy kliknąć widżet płaszczyzny w lewym dolnym rogu obszaru graficznego, aby utworzyć nową płaszczyznę.

Użytkownicy mogą to zrobić w dowolnym momencie, niezależnie od tego, czy uruchamiają już polecenie, czy nie. Ułatwia to za każdym razem prawidłowe tworzenie lub modyfikowanie geometrii. Oprócz tego samo polecenie Utwórz płaszczyznę roboczą zostało ulepszone, aby ułatwić tworzenie płaszczyzn w odpowiednich punktach zakresu części cylindrycznych.

Tworzenie płaszczyzn roboczych.
Tworzenie płaszczyzn roboczych.

Inżyniera odwrotna

Dedykowane narzędzia inżynierii odwrotnej i ogólne funkcje CAD zostały ulepszone, aby stworzyć wydajne, usprawnione i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie.

Obliczenia są szybsze, grafika lepsza, a wiele poleceń lepiej obsługuje teraz pofragmentowane zestawy danych.

Wczytaj i edytuj wiele chmur jednocześnie, automatycznie generuj powierzchnie i bryły z siatek i automatycznie twórz powierzchnie o dowolnym kształcie.

Nowa metoda pozwala na uzyskać lepszej jakości powierzchnie za pomocą jednego kliknięcia myszy.

Inżynieria odwrotna
Inżynieria odwrotna.

Zaawansowane powierzchnie

Za pomocą poleceń, służących do przycinania powierzchni, możesz edytować zakresy. Przycinanie powierzchni lub ścian do mniejszych wartości zawsze było proste i wymagało niewielkiej ilości danych wejściowych od użytkownika, a teraz również wyciągnięcie powierzchni i zakresów na zewnętrzne nie sprawia problemów użytkownikom, jest po prostu bardzo intuicyjne. Naprawa powierzchni i przycinanie są znacznie szybsze, a uzyskanie pożądanych rezultatów wymaga niewielkiego nakładu pracy od użytkownika.

Zaawansowane powierzchnie
Zaawansowane powierzchnie.