CAD/CAM

 • Pentium 4, 2 GHz lub lepszy,
 • 4GB RAM lub więcej,
 • 20GB wolnego miejsca,
 • Karta graficzna z rozdzielczością minimalną 1024 x 768 (tryb 32bit),
 • Klawiatura oraz mysz,
 • Interfejs sieciowy wykorzystujący TCP/IP,
 • Napęd DVD ROM (nie jest wymagany, jeśli instalacja jest pobierana z portalu klienta Hexagon),
 • Dostępne porty szeregowe RS232 (jeden dla obrabiarki, która wymaga szeregowego DNC RS232).

CAM/CAM z 3D / Radbend / RadviewPlus Server / RadviewDNC Server

 • Dual Core, 2.8 GHz CPU lub lepszy,
 • 8GB RAM lub więcej,
 • 40 GB wolnego miejsca,
 • Dedykowana karta graficzna o minimalnej rozdzielczości 1024 x 768 (tryb 32bit),
 • Dostępne porty szeregowe RS232 (jeden port na maszynę wymagający szeregowego DNC RS232),
 • Klawiatura oraz mysz,
 • Interfejs sieciowy wykorzystujący TCP/IP,
 • Dostępne porty szeregowe RS232 (jeden dla obrabiarki, która wymaga szeregowego DNC RS232).

Wspierane systemy operacyjne

 • Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10,
 • Windows Server 2008 R2, Windows® Server 2012 (patrz Ważna uwaga poniżej dotycząca Server 2016),
 • Możemy wymagać zainstalowania najnowszych dodatków Service Pack,
 • Obsługiwane są TYLKO wersje 64-bitowe, zalecane są wersje Professional / Business systemów operacyjnych.

Dodatkowe informacje

 • Oprogramowanie RADAN powinno być instalowane na komputerze z działającym i skonfigurowanym systemem Windows. Przy zakupie wersji sieciowej RADAN konfiguracja sieci leży po stronie klienta,
 • Wydajność aplikacji jest zależna od wielu czynników, np. Liczba używanych aplikacji, ruch w sieci. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat sieci skontaktuj się ze swoim dostawcą internetowym / administratorem sieci,
 • Główny procesor CPU musi obsługiwać katalog poleceń SSE2: http://en.wikipedia.org/wiki/SSE2,
 • Program oraz dodatki będą wysyłane tylko i wyłącznie na płycie DVD ROM,
 • RADAN Radview oferuje obsługę serwera www Apache. Żaden inny serwer www nie jest obsługiwany,
 • RadviewPlus / RadviewDNC muszą mieć wszystkie projekty, symbole i inne własne pliki na lokalnym dysku,
 • W przypadku zakupu licencji z kluczem sprzętowym komputer musi być wyposażony w działający port USB,
 • Serwery wirtualne muszą być zabezpieczane kluczem sprzętowym jeśli mają działać jako licencjonowane.
Wymagania systemowe
Masz wątpliwości? - Uzyskaj więcej informacji!
WIĘCEJ INFROMACJI