Import popularnych formatów

Dzięki wbudowanej opcji importu popularnych formatów zarówno 2D jak i 3D (m.in. dxf, dwg, iges czy step) można importować do RADAN pliki z wielu programów CAD. Oprócz importu plików mamy też specjalne narzędzie integrujące RADAN z SolidWorks i Inventorem.

RADAN DTM – wczytywanie projektów elementów blaszanych z systemów CAD 3D

Moduł ten jest specjalną funkcjonalnością RADAN 3D umożliwiającą pełną integrację z innymi systemami CAD 3D. Funkcjonalność ta została przygotowana z myślą o użytkownikach posiadających wysoce profesjonalne rozwiązania CAD 3D (SolidWorks, SolidEdge, ProE, Catia, NX,..), które dają duże możliwości przestrzennego modelowania elementów blaszanych, ale nie umożliwiają przygotowania obróbki pod maszynę wycinającą.

Działanie funkcji polega na bezpośrednim wczytywaniu plików z systemu CAD. Posiadając dowolny CAD 3D oraz RADAN na jednym komputerze, mamy możliwość przesłania aktualnie otwartego elementu bezpośrednio do RADAN. Innym rozwiązaniem jest zapisanie do pliku źródłowego RADAN, celem otwarcia w dalszym etapie pracy.

Narzędzie to pozwala nie tylko na wczytywanie plików najczęściej spotykanych systemów CAD 3D na świecie, ale również na pliki pośrednie, tak szeroce stosowane w przemyśle (IGES, SAT, STEP,….).

Przetransferowany plik do RADAN otwiera się w aplikacji RADAN 3D jako element przestrzenny. Następny krok to utworzenie rozwinięcia, według tabeli gięć stworzonej w RADAN.
RADAN DTM to nie tylko elementy przestrzenne. Daje on również możliwość transferowania plików płaskich (dxf, dwg, iges) jako pojedynczy plik lub grupa plików, celem jeszcze efektywniejszego i szybszego przygotowania elementów do obróbki.

W momencie gdy użytkownik nie posiada systemu CAD na swoim komputerze, RADAN DTM umożliwia otwarcie plików CAD 3D bezpośrednio w RADAN, przy użyciu opcji Importuj CAD.

Korzyści z posiadania RADAN DTM:

  • Integracja plików z najbardziej znanymi systemami CAD 3D,
  • Bezpośredni import,
  • Możliwość ustawienia opcji importu plików 3D oraz 2D,
  • Automatyczne wykonanie rozłożenia elementu na rysunek płaski,
  • Możliwe edytowanie importowanego elementu.

Radbend dla Solidworks

Radbend w pełni zintegrowany z SolidWorks to kompleksowe rozwiązanie procesu programowania szeregu modeli pras krawędziowych CNC od projektu poprzez technologię, symulację 3D aż do kodu NC.

SolidWorks to profesjonalne narzędzie do projektowania 3D detali, części, zespołów i rysunków 2D. Radbend to wszechstronne rozwiązanie programowania pras krawędziowych w trybie offline. Połączone razem w jeden system dają w pełni profesjonale i kompletne narzędzie obsługujące wszelkie potrzeby produkcji elementów giętych na prasach krawędziowych.

SolidWorks może być w pełni zintegrowany z Radbendem. Radbend SolidWorks Edition oferuje bezkonfliktowy, dokładny i inteligentny transfer danych pomiędzy tymi dwoma programami. Importowanie elementów do RADANa z SolidWorks Standard, Professional czy Premium nie może być łatwiejsze. Kiedy już zaprojektujesz swój element w SolidWorks po prostu klikasz w ikonkę Radbend i przechodzisz wraz z wszystkimi potrzebnymi informacjami i rysunkiem do edycji w Radbend. Więcej informacji.

Radbend dla Autodesk Inventor

Radbend w pełni zintegrowany z Autodesk Inventor to kompleksowe rozwiązanie procesu programowania szeregu modeli pras krawędziowych CNC od projektu poprzez technologię, symulację 3D aż do kodu NC. Autodesk Inventor to profesjonalne narzędzie do projektowania 3D dostarczające szeroki zestaw nowoczesnych narzędzi 3D do projektowania, symulacji, wizualizacji oraz dokumentacji. Radbend natomiast to profesjonalne narzędzie do programowania pras krawędziowych CNC. Połączone razem w jeden system dają w pełni profesjonale i kompletne narzędzie obsługujące wszelkie potrzeby produkcji elementów giętych na prasach krawędziowych.

Autodesk Inventor może być w pełni zintegrowany z Radbendem. Radbend Inventor oferuje bezkonfliktowy, dokładny i inteligentny transfer danych pomiędzy tymi dwoma programami. Importowanie elementów do Radbend z Inventor nie może być łatwiejsze. Kiedy już zaprojektujesz swój element w Autodesk Inventor po prostu klikasz w ikonkę Radbend i przechodzisz wraz ze wszystkimi potrzebnymi informacjami i rysunkiem do edycji w Radbend. Więcej informacji.

Współpraca CAD
Dowiedz się więcej
WIĘCEJ INFORMACJI