Wymiary rozwinięć w Radbend.

Radbend w najnowszej wersji oprogramowania RADAN 2018 R1 umożliwia podgląd wymiarów rozwinięć (długości i szerokości).


Podgląd wymiarów rozwinięć
Widok płaskiej części rozwinięć

Wymiary te są widoczne na domyślnym widoku płaskiej części (w prawym górnym rogu)i są aktualizowane po zmianie narzędzi, kiedy włączony jest przycisk podglądu z wartościami narzędzi użytych do gięcia.

Zaznaczona opcja przeliczenia skrócenia

Opcja „z wymiarami” jest dodawana podczas generowania bitmap dla rozwinięć płaskich oraz przekrojów części, dlatego nie trzeba zmieniać szablonów raportu, aby włączyć wymiary.

Aby włączyć podgląd z wymiarami, na raporcie, należy w „opcjach wydruku => opcjach generowania obrazu podczas drukowania” zaznaczyć „z wymiarami”:

Zaznaczona opcja z wymiarami
Raport z wymiarami