Przeniesienie elementu do innej warstwy w rysunku 2D.

Poniższy tutorial pokazuje sposób przenoszenia elementu do innej warstwy w rysunku 2D.


Aby utworzyć nową warstwę i przenieść element z jednej warstwy do drugiej należy kliknąć na przycisk Stwórz nową warstwę, a następnie wpisać jej nazwę.

Stwórz nową warstwę

Zostanie ona dodana do drzewa warstw po prawej stronie ekranu. Aby dodać/przenieść element do warstwy należy mieć ją otwartą. W tym celu należy kliknąć PKM na warstwę i wybrać opcję Otwórz Warstwę. Ikona otwartego folderu przed nazwą warstwy oznacza, że została otwarta.

Opcja otwórz warstwę

Na otwartej warstwie należy wybrać opcję Wymiana warstwy, znajdującą się po lewej stronie ekranu w zakładce Rysowanie:

Opcja wymiany warstwy

Elementy, które możemy dodać do warstwy będą przygaszone. Klikając na nie, a co za tym idzie przenosząc je do innej warstwy, sprawi, że podświetlą się na odpowiedni kolor. Gdy klikniemy na warstwę w drzewku warstw podświetlą się elementy będące w tej warstwie.

Elementy na warstwie

Poniżej znajduje się krótki film ilustrujący tutorial: