Tworzenie Zlecenia Klienta Radmanager.

W Radmanager Zlecenie Klienta to zestaw jednej lub więcej części, które mają być wyprodukowane w zadanym terminie. Zlecenia Klienta można ręcznie wprowadzić lub zaimportować z zewnętrznego systemu ERP.


Aby ręcznie wprowadzić zlecenie kliknij na przycisk Zlecenie Klienta

Edycja zlecenia klienta

Wybierz Klienta z listy.

Numer zlecenia można określić automatycznie przez ustawienia systemu, lub ręcznie. Referencja Klienta może być użyta do wprowadzenia szczegółów dostarczonych przez klienta, jest to zazwyczaj numer Zlecenia Zakupu.

Termin zostanie później użyty podczas wybierania części do nestingu. W ustawieniach systemowych można wybrać opcję automatycznego określenia terminu oraz edycji.

Następnie należy dodać części do Zlecenia Klienta, jest kilka sposobów, aby to zrobić.

1. Dodawanie części, które już istnieją w bazie danych.

Kliknij ikonę plusa aby dodać linie do zlecenia z listy istniejących części w bazie danych. Prawdopodobnie jest bardzo dużo części do wyboru, skorzystaj z wyszukiwarki, która wyszuka część po kodzie lub opisie. Alternatywnie, możesz skorzystać z filtrów, aby ograniczyć listę przez materiał i/lub grubość, lub skorzystać z możliwości grupowania poprzez przeciągnięcie jednego lub kilku nagłówków kolumny na niebieską belkę. Następnie wybierz części i kliknij przycisk lub przeciągnij i upuść wybrane części z listy części do Zlecenia Klienta.

2. Przeciągnij i upuść pliki .dxf, .dwg lub .sym bezpośrednio do Zlecenia Klienta.

3. Przeciągnij i upuść plik .csv zawierający nazwę pliku, ilość, materiał i grubość bezpośrednio do Zlecenia Klienta.

Gdy część znajdzie się w Zleceniu Klienta, możesz wprowadzić ilość zamówienia i ilość Extra dla każdej linii zamówienia.

Ilość Extra zazwyczaj będzie równa zeru, jeśli nie będzie potrzebna możesz ją usunąć z ekranu klikając prawym przyciskiem myszy na nagłówku kolumny i odznaczając wpis.

Istnieją dwa możliwe widoki dla zleceń klienta: siatka i przepływ pracy

W menu załączonym możesz wybrać czy dodać części poprzez wybranie plików CAD lub utworzyć nową część.

Widok przepływu pracy jest zaprojektowany do obrobienia części połączonych ze Zleceniem Klienta.

Każda linia zlecenia klienta w Zleceniu Klienta ma kafelek w kolumnie określający status linii.

Widok przepływu pracy

Ilość zlecenia, ilość extra i ilość braków mogą być edytowane.

Ilość braków może być zmieniona tylko po zrobieniu nestingu.

Możliwe statusy linii zlecenia klienta to:

Nowy: Linia została wprowadzona, ale prawdopodobnie wymaga weryfikacji lub zatwierdzenia, linia nie będzie dostępna dla nestingu.

Zaakceptowano: Linia jest zatwierdzona, ale nie może być znestowana. Aby była dostępna dla nestingu powinna mieć krok obróbczy dla co najmniej jednego centrum obróbczego, załączony plik symbolu i poprawny materiał i grubość.

W Trakcie: Ta linia jest zatwierdzona i może być znestowana.

Znestowano: Całkowita ilość znestowanych linii Zleceń Klienta.

Wyprodukowano: Całkowita ilość wyprodukowanych linii Zleceń Klienta.

Można kontrolować widoczność Wyprodukowanych Zleceń Klienta korzystając z przycisku w prawym górnym rogu ekranu.

Widoczność wyprodukowanych zleceń

Ręczna zmiana statusu poprzez przeciągnięcie i upuszczenie jest tylko możliwa „Z Nowego” na „Zaakceptowano” lub „Wydano” (w zależności od statusu części) i z „Zaakceptowano” lub „Wydano” z powrotem na „Nowy”.

Możesz zmienić status Zlecenia Klienta z „Nowego” na „Wydano”, gdy wszystkie linie w Zleceniu Klienta mogą zostać „Wydane”, lub „Zaakceptowane” jeżeli nie wszystkie linie Zlecenia Klienta mogą być „Wydane”.

Wybierając kafelek w widoku przepływu pracy lub linie w widoku siatki otwieramy formularz części dla części powiązanej z tą linią Zlecenia Klienta. Dzięki temu można edytować część.

Po zapisie części, może zmienić status z „Zaakceptowano” na „Wydano” gdy spełni wymagania do wydania po zapisie.

Użyj przycisku zapisz aby zapisać zlecenie klienta i przycisku strzałka w lewo aby wrócić do listy Zleceń Klienta.