Tworzenie Zleceń Produkcyjnych.

Zlecenie Produkcyjne łączy linie zleceń Klienta, aby utworzyć, gotowy do produkcji Projekt Nestingu RADAN na Centrum Obróbcze.


Aktualny nakład pracy dla każdego z centrów obróbczych jest pokazany za pomocą trzech pasków postępów. Kolor ikony zegara obok każdego z pasków postępów pokazuje czy linie zleceń klienta są produkowane czy zaplanowane:

 • Czerwona ikona zegara najwcześniejszy termin jest przedawniony.
 • Pomarańczowa ikona zegara najwcześniejszy termin to dziś.
 • Zielona ikona zegara najwcześniejszy termin jest w przyszłości.

Każdy z pasków postępu może być pokazany w trzech kolorowych sekcjach. Kolory pokazują kiedy linie zleceń klienta są w zleceniu produkcyjnym i czy są znestowane.

 • Jasnoniebieski pasek praca dla linii zleceń klienta, która nie jest w żadnym zleceniu produkcyjnym.
 • Niebieski pasek praca dla linii zleceń klienta, która jest w zleceniu produkcyjnym ale nie jest znestowana.
 • Ciemnoniebieski pasek praca dla linii zleceń klienta, która jest znestowana i przetworzona na zlecenie produkcyjne, ale nie wyprodukowana.

Jeżeli linia zlecenia klienta jest w zleceniu produkcyjnym, nie termin zlecenia klienta jest wykorzystany, ale najwcześniejszy termin dla jakiejkolwiek linii zlecenia klienta w tym samym zleceniu produkcyjnym.

Aby utworzyć nowe Zlecenie Produkcyjne kliknij + dla Centrum Obróbczego, z którego chcesz skorzystać.

Nowe zlecenie produkcyjne

Wyświetli się następujący ekran.

Linie zlecenia klienta

Nowe Zlecenie Produkcyjne jest utworzone z nazwą bazującą na szablonie nazwy z Centrum Obróbczego.

Wszystkie dostępne linie Zleceń Klienta są w górnej siatce. Linie Zleceń Klienta są dostępne dla nestingu gdy:

 • Linia Zlecenia Klienta jest wydana.
 • Część ma krok obróbczy dla aktualnego Centrum Obróbczego.
 • Linia Zlecenia Klienta nie jest używana w innym Zleceniu Produkcyjnym.
 • Ustawienia filtra pozwolą na pokazanie linii Zleceń Klienta.

Linie Zlecenie Klienta są wydane gdy:

 • Linia Zlecenia Klienta jest zaakceptowana.
 • Część ma załączony symbol RADAN.
 • Część ma ustawiony materiał i grubość.

Wybierz linie, którą chcesz dodać do swojego zlecenia produkcyjnego, następnie przeciągnij i upuść je na dolną siatkę, lub wykorzystaj przycisk strzałki.

Możesz użyć ikony przewijania aby zobaczyć i edytować szczegóły swojego Zlecenia Produkcyjnego. Odznacz przycisk Użyj ustawień domyślnych, aby zezwolić na edycje ustawień.

Dodaj zlecenie produkcyjne

Szablon nazwy nestingu używa się do tworzenia nazw nestingów. Zobacz poniższy przykład, który używa projektu o nazwie 'Mój Projekt’:

Szablon nazwy nestingu

Szablon nazwy nestingu jest poprawny gdy, po rozszerzeniu „*” i znakach „?”, nie zawiera więcej niż 36 znaków i jest poprawną nazwą pliku. Szablon nazwy projektu jest przenoszony do projektu nestingu RADAN.

Następny numer nestingu zazwyczaj powinien być ustawiony na 1. Ten numer również jest przenoszony do projektu nestingu RADAN.

Szablon projektu nestingu to plik projektu nestingu RADAN bez jakiejkolwiek części czy arkusza, który zawiera wszystkie potrzebne ustawienia w projekcie nestingu dla tego zlecenia obróbczego. Szablon domyślny pobierany jest z ustawień Centrum Obróbczego.

Folder projektu nestingu to katalog w sieci, w którym pojawi się nowo utworzony projekt nestingu.

Plik projektu nestingu nie może być edytowany; jest automatycznie tworzony na podstawie Twojej nazwy projektu i folderu projektu nestingu.

Zapisz Zlecenie Produkcyjne i wróć do przeglądu Zleceń Produkcyjnych za pomocą ikony strzałki w lewo.

Utworzono kafelek dla Twojego nowego Zlecenia Produkcyjnego.

Kafelek nowego zlecenia

Rozmiar niebieskiej belki, przedstawia oczekiwany czas pracy maszyny dla tego Zlecenia Produkcyjnego.

Jeśli nie widzisz tej belki, to co najmniej jedna z Części z tego Zlecenia Produkcyjnego nie zawiera czasu cyklu dla aktualnego Centrum Obróbczego.

Kolor ikony zegar oznacza czy zlecenie produkcyjne jest wykonywane według planu.

 • Czerwona ikona zegara najwcześniejszy termin jest przedawniony.
 • Pomarańczowa ikona zegara najwcześniejszy termin to dziś.
 • Zielona ikona zegara najwcześniejszy termin jest w przyszłości.

Podczas gdy Zlecenie Produkcyjne jest w kolumnie Nowe to jego czas nestingu będzie równy 0.

Aby utworzyć projekt nestingu, przeciągnij i upuść Zlecenie Produkcyjne z kolumny Nowe na W Trakcie. Zostanie utworzony, a następnie otwarty projekt nestingu w RADAN CAD/CAM.

Po nestingu i zapisaniu projektu nestingu, przeciągnij i upuść Zlecenie Produkcyjne z W Trakcie na Przetworzone. Przetworzy to projekt nestingu, odczytując które linie Zlecenia Produkcyjnego są znestowane i w jakich ilościach.

Bilans jakiejkolwiek Linii Zlecenia Klienta, które były tylko częściowo znestowane, będzie dostępny do nestowania w przyszłym projekcie.

Kiedy wszystkie nestingi w projekcie nestingu są produkowane na maszynie, którą przeciągniesz i upuścisz z Przetworzono na Wyprodukowano. Status połączonych linii Zleceń Klienta również się zmieni z Nestowano na Wyprodukowano. Kiedy wszystkie linie Zlecenia Klienta są wyprodukowane, status Zlecenia Klienta zmieni się na Wyprodukowano.

Jeśli chcesz dodać linie zleceń klienta do zlecenia produkcyjnego (projektu nestingu), które już jest W trakcie, możesz to zrobić w następujący sposób:

• Zapisz i zamknij swój projekt nestingu.

• Przeciągnij i upuść zlecenie produkcyjne na status Nowy, odpowiedz przecząco na pytanie.”Czy chcesz na stałe usunąć ten projekt nestingu, razem ze wszystkimi nestingami i odpadami?”

• Dodaj linie zlecenia klienta, które chcesz dodać do tego zlecenia produkcyjnego.

• Przeciągnij i upuść zlecenie produkcyjne na W trakcie, odpowiedz przecząco na pytanie „Czy chcesz usunąć istniejące nestingi i odpady?”

• Twój projekt nestingu jest już otwarty z nowo dodanymi liniami zleceń klienta, razem z istniejącymi nestingami.

• Kliknij przycisk w prawym dolnym rogu ekranu.

Uwaga: Ten proces wymaga zainstalowanego RADAN CAD/CAM na Twoim komputerze.