Odcinanie arkusza w RADAN 2018 R1.

Nowy i udoskonalony RADAN 2018 R1 zawiera wiele funkcjonalności wspomagających wykonywanie codziennych inżynierskich zadań. Jedną z takich funkcji jest Odcinanie arkusza.


Opcje odcinania arkusza pozwalają na odcięcie pozostałej części arkusza, na której nie zostały umieszczone żadne części. Do tej pory możliwe to było tylko pionowymi oraz poziomymi liniami odcięcia. Od wersji RADAN 2018 R1 wprowadzono dodatkowe dwie opcje dla odcinania arkusza, pozwalające lepiej je kontrolować:

Odstępy odcięcia

Prostokątne odcięcia

Opcja prostokątnych odcięć pozwala na odcinanie niewykorzystanego obszaru arkusza, dzieląc go na prostokątne kształty. Sterowanie wymiarami tych prostokątów odbywa się za pomocą wpisanych wartości odnoszących się do idealnych i minimalnych wymiarów, a także dotyczących odstępu od części.

Prostokątne odcięcia

Przylegające odcinanie

Opcja przylegającego odcinania pozwala na odcinanie niewykorzystanego obszaru arkusza jako całość, zadając minimalny jego rozmiar oraz wartość odstępu od części.

Przylegające odcinanie