Nowości w module Radpro 2018 R2.

Najnowsza wersja oprogramowania RADAN 2018 R2 obfituje w wiele nowych i udoskonalonych funkcji. Oprogramowanie zawiera całe spektrum funkcjonalności wspomagających wykonywanie codziennych inżynierskich zadań.


W najnowszej wersji systemu wprowadzono kilka usprawnień wspomagających procesy logistyczne, których skrócony opis znajduje się poniżej.


Wsparcie dla Części Zakupowych

Najnowsza wersja RADAN 2018 R2 daje pozwala określić elementy zakupowe, które są zawarte w złożeniu, a ich koszt można zawrzeć w wycenie. Aby określić część jako zakupową, wybierz przycisk Część Zakupowa.

Wsparcie dla części zakupowych

Części zakupowe nie mogą mieć podzłożeń ani kroków obróbczych, Są one po prostu elementami, które kupujemy od dostawcy. Przykładowy obrazek u góry pokazuje kołek, ale częścią zakupową może być cokolwiek co można kupić np. siłowniki hydrauliczne, serwomotory itd.

Gdy część zostanie określona jako zakupowa, można wprowadzić koszt w zakładce Koszty, która została uproszczona ponieważ opcje materiału już nie są istotne.

Zakładka koszty

Opcje Kosztu Materiału

Zakładka Część -> Koszt została zmieniona aby mieć więcej kontroli nad sposobem wyliczania kosztu materiału.

Dostępne są trzy opcje kalkulacji materiału:

  • – Tylko Część to wartość materiału, który dostarczasz swojemu klientowi.
  • – Część zawierająca otwory obliczy wartość materiału w granicach części.
  • – Arkusz/Części oblicza wartość całego arkusza podzieloną przez ilość części ułożonych na arkuszu.

Opcja umożliwia użytkownikowi wybór rozmiaru arkusza, a dodatkowe okno ze szczegółami pozwala podjąć decyzję o wyborze arkusza. Koszt jest wyliczany na bieżąco z informacji o Materiałach. Zmiany w deklarowanym koszcie arkusza automatycznie aktualizują wynik na części.

Okno klkulacji kosztu zużycia materiału

Dodatkowe Pola Danych w Części

Jest teraz możliwe ustawienie do pięciu pól informacji o części, które będą przechowywane tylko w poniższej zakładce. Można ustawić, że tylko wybrane pola będą widoczne w części, a także pole, które będzie przypominało użytkownikowi o jego uzupełnieniu.

Dodatkowe Pola Danych

Stworzenie Wyceny na podstawie danych z CSV

Wyceny można teraz stworzyć z plików CSV w ten sam sposób co Zlecenia Klienta.

Stwórz Części Podczas Importu CSV

Części mogą być automatycznie tworzone podczas importowania wycen oraz zleceń klienta z plików CSV, co może znacznie przyspieszyć prace.

Tworzenie części podczas Importu CSV

Gięcie Serii Części (Batch)

Ta funkcjonalność pozwala użytkownikowi przetwarzać części w trybie automatycznym RadPro. Radpro przechowa pliki .c4cx, dla każdej z części z uwzględnieniem dla jakiej prasy część była przypisana, oraz plik symbolu dla preferowanej maszyny. Każda część, która wymaga dalszej manualnej obróbki w procesie gięcia będzie miała swój plik .c4cx, z którym można pracować po skończonym procesie serii części.

Gięcie serii części

Kod i Opis Odczytany z CSV

Oprogramowanie pozwala na określenie Kodu i Opisu Części w pliku CSV zamiast znajdowania tych danych z importowanego pliku.

Kod i opis odczytany z CSV

Udoskonalenie Otwierania Symbolu

Oprogramowanie otwiera teraz symbol w aktualnej instancji Radrafta co znacząco zmniejsza ilość czasu potrzebnego do otwarcia symbolu.

Zablokowanie Zleceń Produkcyjnych

Zlecenia Produkcyjne, które są aktualnie otwarte w RADANie przez innych użytkowników będą oznaczone jako zablokowane.

Zablokowanie zleceń produkcyjnych