Narzędzia do importowania plików.

RADAN posiada kilka możliwości importowania plików 2D DXF lub DWG. Takie pliki należy dodać do listy nakładania, bądź do aktualnie otwartego projektu nakładania.


Narzędzia te są kombinacją operacji konwertowania plików, ustawienia materiału i parametrów dla nestingu. Poniżej pokażemy Wam jak użyć narzędzie do importowania, aby szybko dodać pliki DXF lub DWG bezpośrednio do listy nakładanych części.

W tym celu należy wybrać ikonę Importuj części do listy części z zakładki Części do nakładania z opcji Nakładanie wielu części

Import z zakładki części do nakładania

Lub wybrać tą samą opcję z aktualnie otwartego projektu z zakładki Części

Import z zakładki części

Wybranie tej opcji spowoduje wywołanie okna do definiowania parametrów importu plików DXF lub DWG do RADAN.

Okno definiowania parametrów pliku

Dodanie plików do listy części:

Użyj przycisku Dodaj aby móc wybrać pliki z określonej lokalizacji na komputerze. Po zatwierdzeniu wyboru plików (można dodawać pojedynczo lub grupami), wybrane części pokażą się na liście zaimportowanych plików.

Lista zaimportowanych plików

W tym oknie, można również ustawić parametry importowania plików 2D, pozwalające na importowanie określonych cech wybranych plików. Parametry te można zapisać jako szablon i wykorzystywać w następnych operacjach importu.

Okno parametrów importowanych plików 2D

Zmiana właściwości

Każda z zaimportowanych części posiada swoje własne ustawienia, które można zmieniać dla każdej części osobno, bądź globalnie dla wszystkich. Parametry te to między innymi liczba sztuk, materiał, grubość, sposób nakładania na arkuszu.

Po ustawieniu parametrów, wybieramy przycisk Importuj i części zostają zaimportowane do listy nakładanych części.

Lista nakładania

W taki prosty i szybki sposób dodajemy pliki 2D DXF lub DWG do listy nakładanych części w RADAN.