Mapowanie przy imporcie plików 2D.

Podczas importu plików 2D tj. dxf oraz dwg istnieje możliwość wyłączenia warstw, innych niepotrzebnych elementów z rysunku lub zmiany linii/koloru.


  • Aby to zrobić należy kliknąć ikonę Otwórz.
Widok ikony otwórz
  • Zdefiniować typ plików (dxf lub dwg), następnie wybrać interesujący nas plik oraz kliknąć Opcje… obok pola Szablon.
Okno opcji plików
  • W wyświetlonym oknie należy przejść do zakładki Mapping (Mapowanie).
Zakładka mapowanie
  • W tym miejscu wybieramy zasady, którymi będzie kierował się program importując pliki 2D. Klikając odpowiednio w przyciski Add…, Edycja… oraz Delete dodajemy, edytujemy lub usuwamy zasadę.

Dodając lub edytując zasadę, zadajemy parametry wejściowe odnośnie: nazwy warstwy, którą program ma odczytać (Layer), koloru linii (Colour) oraz typu linii (Linetype).

Okno parametrów wejściowych
  • Następnie definiujemy co podczas importu chcemy zrobić z wybranymi parametrami wejściowymi. Można je zignorować (wybierając opcję Ignore entities that match), zmienić kolor linii bądź jej typ.
Okno importu
  • Po wybraniu opcji importu klikamy OK, a następnie zapisz, aby zapisać szablon importu i móc go użyć podczas kolejnego importowania plików 2D.
  • Zapisany szablon wybieramy przy Imporcie plików 2D z listy szablonów.
Okno listy szablonów