Zarządzanie centrami obróbczymi w Radmanager.

Radmanager to jeden z modułów pakietu RADAN. Jest to dodatek do zarządzania klientami, zleceniami i częściami. Pozwala w prosty sposób wprowadzać dane zamówień, po czym przekształcać je w gniazdo projektów w ramach RADAN.


Zlecenia produkcyjne odnoszące się do różnych zamówień można łączyć. Pozwala to optymalizować wykorzystanie maszyn i zużycie materiału.

Poniższy tutorial przedstawia informacje dotyczące ustawień centr obróbczych w Radmanager, które nawiązują do maszyn z RADAN CAD/CAM i Radbend.

Wykorzystuje się trzy typy centr obróbczych.

  • Wycinające Arkusze odpowiadają maszynom z RADAN CAD/CAM
  • Prasy Krawędziowe odpowiadają maszynom z Radbend
  • Niestandardowe centra obróbcze służą do określenia operacji nieznanym systemowi RADAN CAD/CAM

Przycisk pozwala na stworzenie centr obróbczych na podstawie konfiguracji maszyny z Twojego systemu RADAN CAD/CAM. Ta funkcja służy jedynie do importu, nie dokonuje żadnych zmian w istniejących centrach obróbczych.

Każde z centr obróbczych jest pokazane jako kafelek:

Kafelki centrów obróbczych

Kliknij dwukrotnie na kafelek lub wskaż go i kliknij. Pojawi się formularz, w którym można uzupełnić szczegóły.

Centra obróbcze wycinające arkusze

Centrum obróbcze wycinające arkusze

Nazwa:

Nazwa centra obróbczego (max 60 znaków).

Opis:

Opis centra obróbczego (max 250 znaków).

Aktywne:

Deklaruje tę maszynę jako ciągle w użyciu. Nie można stworzyć zleceń produkcyjnych dla nieaktywnego centrum obróbczego.

Numer maszyny RADAN:

Numer centrum obróbczego w konfiguracji maszyn RADAN

Maszyna RADAN:

Nazwa pliku konfiguracji maszyn RADAN. Wykorzystuje tą nazwę podczas importu symboli RADAN, aby odczytać czas cyklu podczas tworzenia kroków obróbczych.

MDB maszyny RADAN:

Katalog MDB z ustawieniami cięcia dla tej maszyny.

Szablon projektu nestingu:

Plik .rpd projektu nestingu RADAN. Pusty, bez żadnej części czy arkusza, z ustawieniami, które mają być wykorzystane jako domyślne podczas tworzenia zleceń produkcyjnych na te centrum obróbcze.

Kliknij na ikonę aby otworzyć ten szablon w RADAN CAD/CAM, gdzie możesz edytować ustawienia domyślne.

Szablon nazwy projektu nestingu:

Szablon do tworzenia nazwy dla nowych zleceń produkcyjnych na to centrum obróbcze; kliknij na ikonę aby zobaczyć jakie są opcje.

Domyślnie ustawione jest (yy)(mm)(dd)(ss), co tworzy nazwę nowego zlecenia produkcyjnego na podstawie aktualnej daty np. 16030501 dla pierwszego zlecenia produkcyjnego utworzonego w dniu 5 Marca 2016.

Możesz dodać dodatkowe znaki/litery do szablonu np. L(yy)(w)(wd)(ss) co utworzy zlecenie produkcyjne pod nazwą L16030501 gdzie L może oznaczać zlecenie produkcyjne na maszynę laserową.

Ilość godz. na 7 dni:

Ilość dostępnych godzin dla tego centrum obróbczego w okresie siedmiu dni.

Koszt na godzinę:

Stawka godzinowa, którą chcesz zastosować dla tego centrum obróbczego.

Czas ustawienia na część

Ilość czasu potrzebna do przygotowania maszyny do pracy. Zostanie podzielona przez ilość części wymaganych w wycenie.

Możesz dodać obraz do Twojego centrum obróbczego, wybierz go za pomocą (ikony) lub usuń go za pomocą (ikony usuń)

Zielona ikona zapisuje Twoje zmiany i zamyka okno ze szczegółami centra obróbczego.

Czerwony krzyżyk zamyka okno ze szczegółami centra obróbczego bez zapisywania zmian.

Centra obróbcze pras krawędziowych

Centrum obróbcze prasy krawędziowej

Kilka szczegółów odnoszących się tylko do centr obróbczych wycinających arkusze zostało usunięte.

Nazwa konfiguracji Radbend:

Nazwa podana w pliku maszyn Radbend dla tej maszyny.

Niestandardowe centrum obróbcze

Niestandardowe centrum obróbcze

Nie ma odniesień do RADAN CAD/CAM lub Radbend, więc ustawienia są bardzo proste.