Wyceny w Radquote.

Wyceny służą do uzyskania ceny sprzedaży części dodając zysk do kosztów wytwarzania, oraz do dodania innych składowych kosztów takich jak np. dostawa, które nie należą do procesu wytwarzania.


Tworzenie wyceny

Wszystkie wyceny zaczynają się w ten sam sposób. Należy przejść do sekcji Wyceny klikając przycisk/ikonę kalkulatora w głównym menu. Wyświetli się lista istniejących wycen, które można edytować lub usunąć. Aby dodać nową wycenę należy użyć przycisk/ikonę plus.

Sekcja Nagłówka

Sekcja nagłówka

Klient

Wybierz klienta, dla którego jest przeznaczona wycena.

Odniesienie klienta

Wprowadź referencję od klienta dla tego zlecenia.

Numer zlecenia

Numer zlecenia musi zostać wprowadzony. Jeśli masz domyślne ustawienia w Ustawieniach Systemu, numer wyceny zostanie automatycznie wygenerowany.

Wyznaczona data dostarczenia

Wpisz wymaganą przez klienta datę dostawy.

Narzut kosztu materiału

Narzut wymagany dla kosztu materiału. Jeśli masz ustaloną wartość domyślną w Ustawieniach Systemu, narzut kosztu materiału zostanie dodany automatycznie, w każdej chwili można go zmienić.

Narzut kosztu operacji

Narzut wymagany dla kosztu operacji. Jeśli masz ustaloną wartość domyślną w Ustawieniach Systemu, narzut kosztu operacji zostanie dodany automatycznie, w każdej chwili można go zmienić.

Marża

Marża wymagana dla tej wyceny. Jeśli masz ustaloną wartość domyślną w Ustawieniach Systemu, marża zostanie dodana automatycznie, w każdej chwili można ją zmienić.

Data utworzenia

To pole nie jest edytowalne; automatycznie generuje datę, kiedy zlecenie zostało utworzone.

Koszty wysokości wyceny (do 3)

Jest aż do 3 dostępnych kosztów wysokości wyceny, gdzie możesz wprowadzić stałe koszty, które zostaną dodane do sumy wyceny. W przykładzie powyżej pokazano wszystkie trzy pod nagłówkami „Dostawa”, „Pakowanie” i „Inspekcja”.

Nazwy i dostępność tych pól ustala się w Ustawieniach Systemu.

Procenty narzutu i marży, nie są uwzględnione w tych kosztach.

Narzut i Marża

Narzut to procent dodany do kosztów, np.:

£100 koszt + 10% narzut = £110 cena

Marża jest to procentowa wartość ceny sprzedaży, która stanowi zysk, np.:

£110 cena i £100 koszt = 9.09% marży

Dodawanie Części

Najprostszym sposobem dodania części jest przeciągnięcie i upuszczenie plików .dxf, .dwg lub .sym na zlecenie. Podczas tej akcji system tworzy nowe części w bazie danych, lub oferuje aktualizacje istniejących części, jeżeli wykryje zduplikowany kod części.

Możesz również przeciągnąć i upuścić plik .csv zawierający nazwę pliku, ilość, materiał oraz grubość do zlecenia.

W końcu, możesz dodać części które już istnieją w bazie danych korzystając z przycisku/ikony plus. Zauważ, że pod tym przyciskiem dostępne jest rozwijalne menu pozwalające na dostęp do innych metod importu lub ręcznego utworzenia części.

Dodawanie części

Kolumna numeru sekwencji służy do kontrolowania kolejności linii wyceny w raporcie. Nie stosuje się tu kontroli tych numerów, więc istnieje możliwość wprowadzenia zduplikowanych wartości. W takim wypadku, kolejność wyświetlania raportów wyceny nie będzie w pełni kontrolowana.

Po dodaniu części można edytować ilość do wymaganej wartości oraz przeliczyć ich cenę klikając przycisk/ikonę dolara.

Wyliczenie jest sumą trzech rzeczy: koszt materiału + narzut koszt operacji + narzut marża

Koszt Materiału

Koszt materiału pochodzi z ilości materiału arkusza i kosztu tego arkusza.

(ilość materiału * koszt materiału) + narzut kosztu materiału

Koszt operacji

Koszty operacji wyliczane są ze stawek kosztów centrów obróbczych, czasów ustawień centrów obróbczych i czasu cyklu.

Koszty ustawienia + koszty pracy + narzut kosztów operacji

Gdzie

Koszty ustawienia = (czas ustawienia * stawka kosztów centrum obróbczego) / ilość wyceny

Koszt pracy = czas cyklu * stawka kosztu centrum obróbczego

Widok drzewka

Widok drzewka daje podsumowanie kosztów dla określonych elementów w wycenie.

Widok drzewka

Wybierając różne elementy z panelu po lewej, zmieni to widok w panelu po prawej.

Uwaga: Nie wszystkie elementy mają opcje zwinięcie po prawej stronie.

Będąc w tym widoku, wszystkie możliwości edycji są zablokowane.

Raport Wyceny

Aby mieć dostęp do raportu, który możesz wysłać do klienta, kliknij odpowiedni przycisk.

Domyślny raport wygląda podobnie do:

Raport Wyceny

Możesz zapisać lub wysłać raport za pomocą przycisków: export/send

Możesz edytować raport klikając przycisk/ikonę ołówka, otworzy się edytor raportów.