Wczytanie plików DXF/DWG do projektu nakładania w RADAN.

W systemie mamy dwa sposoby wczytywania plików DXF/DWG do projektu nakładania w RADAN.


I sposób

 • Otwieramy nasz projekt nakładania lub tworzymy nowy. Plik->Nowy->New Project
 • Wybieramy ikonę: (import parts into the parts list)
 • Klikamy Add
Tworzenie nowego projektu
 • Wybieramy folder, w którym znajdują się pliki do wczytania. Na dole wybieramy typ pliku DXF lub DWG, możemy również wybrać szablon. Kreator szablonu znajdziemy pod przyciskiem Opcje. W szablonie znajdziemy szereg ustawień dotyczących importu pliku. Zaznaczamy części i klikamy otwórz.
Okno opcji importu 2D
 • Pojawia się okno, w którym musimy zdefiniować: Output folder- czyli katalog gdzie będą zapisane skonwertowane pliki DXF/DWG na pliki RADAN .sym. Następnie należy wybrać materiał, grubość, ilość itp. Po czym klikamy import all.
Okno konwersji
 • Części pojawiły się w projekcie nakładania.
Zakładka projektu nakładania

II sposób

 • Gdy znajdujemy się w rysunku 2D, otwieramy Plik->Importuj->Rysunek 2D
Menu otwarcia rysunku 2D
 • Wybieramy Przeglądaj. Następnie wybieramy typ pliku, zaznaczamy pliki do skonwertowania i klikamy otwórz. Klikamy przycisk Dalej.
Pomocnik importu rysunków krok 1
 • W tym oknie możemy wybrać szablon, lub go stworzyć pod przyciskiem Opcje… Klikamy Dalej
Pomocnik importu rysunków krok 2
 • Wybieramy Symbol RADAN, następnie klikamy Dalej >
Pomocnik importu rysunków krok 3
 • Wybieramy ścieżkę, gdzie będą zapisane skonwertowane pliki .sym, następnie Zakończ.
Pomocnik importu rysunków krok 4
 • Wracamy do naszego projektu. Klikamy w ikonę: (Dodaj nową pozycję do listy części)
Dodaj nową pozycję do listy
 • Wybieramy skonwertowane wcześniej częsci
Okno wyboru skonwertowanych części
 • Wpisujemy dane dotyczące części, ilość, priorytet itp. Wybieramy materiał i grubość. Zatwierdzamy OK.
Dodaj część
 • Gotowe.
Okno podsumowania