Tworzenie Części w Radmanager.

W Radmanager część jest rozumiana jako coś co można wyprodukować w centrum obróbczym. Może mieć materiał i grubość, oraz kilka załączonych plików.


Może mieć również kroki obróbcze na centrach obróbczych, w których może być wyprodukowana.

Najprostszym sposobem aby utworzyć części to przeciągnięcie i upuszczenie pliku .dxf, .dwg lub .sym na liście części. Utworzy to rekord części i załączy powiązany z nim plik. Kod części zostanie odczytany z nazwy pliku źródłowego, jeśli koliduje z już istniejącą częścią pojawi się powiadomienie i zapytanie o decyzję czy nadpisać istniejącą część czy zaniechać importu.

Istnieje również możliwość przeciągnięcia pliku .csv zawierającego dane: nazwę pliku, materiał oraz grubość potrzebne do utworzenia części.

Ręczne Tworzenie Części

Aby dodać część do bazy danych kliknij na przycisk części.

Następnie, aby dodać nową część kliknij przycisk.

Aby zapisać część, konieczne jest wprowadzenie kodu części.

Pole ramki pozostanie czerwone dopóki nie zostaną wprowadzone prawidłowe dane.

Opis jest nieobowiązkowy, ale często przydatny, gdyż dzięki niemu łatwiej będzie wyszukać dana część.

Następnie należy wybrać materiał i grubość.

Wprowadzenie wartości dla Wymiarów i Wagi możliwe będzie dopiero po powiązaniu część z symbolem RADAN.

Po prawej stronie ekranu można załączyć wszelkie powiązane z tą częścią pliki.

U dołu ekranu, należy przejść do zakładki Obróbka aby ustawić, które z Centrów Obróbczych będą wykorzystywane.

Chcąc zapisać zmiany należy kliknąć zieloną ikonę aby zapisać część do bazy danych.

Chcąc przywołać oryginalne szczegóły części bez zapisywania zmian, należy kliknąć resturn aby odczytać oryginalną część z bazy danych.