Sprawdzanie i naprawa geometrii części.

Często spotykane problemy takie jak małe przerwy, nakładające się linie, itp. mogą później powodować kłopot z obróbką i nakładaniem części. Aby temu zapobiec, RADAN posiada wbudowane narzędzie do sprawdzania i korygowania geometrii.


Sprawdzanie geometrii


Sprawdź geometrię weryfikuje wszystkie linie i łuki tworzące część. Wiadomość Geometria jest zamknięta pojawia się na dole ekranu, gdy geometria jest poprawna.

Przycisk sprawdź geometrię

W tym czasie kolor profilu, wraz z cechami w jego wnętrzu, tymczasowo się zmienia.

Zmiana koloru profilu

Jednak, gdy pojawi się problem z geometrią, pojawi się komunikat Geometria nie jest zamknięta. Pojawią się również małe kwadraty w punktach, w których wystąpił kłopot. Zmieni się również kolor niepoprawnej geometrii.

Obraz zamknięcia geometrii

Narzędzia do naprawy geometrii


Ręczne usuwanie takich problemów może być bardzo czasochłonne. Korzystając z Narzędzi geometrii można naprawić część za pomocą kilku kliknięć myszki.

Przycisk narzędzi geometrii

Naprawianie geometrii – Wygładź dane pozwala na zamknięcie małych przerw. Wielkość tych przerw możemy ustalić w Tolerancji. Np. Tolerancja = 8, to wszystkie przerwy mniejsze niż 8 mm zostaną usunięte.

Funkcje naprawcze geometrii

Oprogramowanie RADAN oferuje pięć stopni wygładzania danych. Kliknij Więcej… by zobaczyć Okno wygładzania danych, gdzie możesz wybrać rozszerzone możliwości naprawy geometrii.

Okno wygładzania danych