RMA – RADAN Magazyn Arkuszy.

Na etapie programowania maszyn CNC technolog / programista musi posiadać szereg informacji o materiale. Sama wiedza, że dany gatunek stali o danych wymiarach jest dostępny często już nie wystarcza.


Powszechną rzeczą jest, że niektóre materiały przeznaczone są tylko i wyłącznie dla danego klienta lub posiadają pewien certyfikat jakości czy też numer wytopu. Ponadto dochodzą do każdej partii wewnętrzne dokumenty takie jak WZ, numer faktury czy choćby lokalizacja w magazynie. Co więcej, niektóre odpady produkcyjne mogą ponownie zostać wykorzystane, a ich ewidencja często przysparza trudności. Przykładowo odpad użytkowy z arkusza blachy może mieć nieregularny kształt. Konieczne jest zatem przechowywanie jego rysunku.

Magazyn blach filtr

Z pomocą w zarządzaniu blachami przychodzi RADAN Magazyn Arkuszy (RMA). Jest to dodatek do systemu CAD/CAM, oparty na bazie danych MS SQL. Może, on przechowywać ogromne ilości danych na temat wszystkich arkuszy w przedsiębiorstwie. Dzięki wbudowanej przeglądarce i filtrom łatwo odnaleźć konkretny materiał. Co najważniejsze pozwala na wczytanie wybranych dostępnych materiałów do projektu nestingu a po utworzeniu rozkrojów na ich rezerwacje. Co ciekawe zmiana statusu materiału z dostępny na zarezerwowany odbywa się automatycznie. RMA analizuje przygotowane nestingi, odczytuje z nich ilości użytych arkuszy oraz wpisuje do bazy odpady do ponownego wykorzystania. Wirtualny magazyn ma wbudowane mechanizmy ostrzegające użytkownika w sytuacji np. gdy zechce zarezerwować więcej arkuszy niż jest na stanie. Ponadto każda rezerwacja, dodanie odpadu czy arkusza są rejestrowane. Wybrani użytkownicy np. kierownictwo mogą mieć dostęp do pełnej historii obrotu materiałami.

Okno kontroli stanu magazynowego

Podsumowując RMA służy do kontroli stanu magazynowego arkuszy blach. Z pomocą innowacyjnych mechanizmów pozwoli programistom CNC na szybkie przygotowanie nestingów w oparciu o najlepsze wykorzystanie arkuszy a następnie na ich automatyczną rezerwację. Dodatkowo wynosi gospodarkę odpadami na wyższy poziom, przechowując wszystkie rysunki odpadów użytkowych we wspólnej bazie danych. Nie bez znaczenia jest również historia rezerwacji i przyjęć magazynowych.

Historia rezerwacji
Przyjęcie magazynowe