Radprofile – Wpalenia.

Wpalenia to miejsca w którym laser rozpoczyna cięcie materiału. W miejscu wpalenia następuje pierwsze przebicie i ważne żeby było ono w odpowiednim miejscu, które musi być tak dobrane aby nie uszkodzić wycinanego detalu.


W RADAN’ie podczas obróbki laserem mamy możliwość automatycznego dodawania wpaleń zdefiniowanych w zasadach i stylach przy ustawieniach automatycznej obróbki. Jeśli mamy otwory najpierw musi nastąpić wpalenie, najlepiej na środku okręgu jeśli otwór jest mały i następnie możemy zadać wejście łukiem co znacząco powinno poprawić jakość całego otworu. Dla różnych wielkości otworów możemy definiować nowe zasady odnoszące się do wymiarów cech wewnętrznych i wtedy po wybraniu odpowiedniego stylu wejść, możemy kontrolować wejścia dla zdefiniowanych wielkości otworów.

Jeśli dodane wpalenia podczas automatycznej obróbki nam nie pasują możemy je dowolnie przesuwać, zachowując przy tym styl wejść z obróbki automatycznej lub usunąć dane wejście i dodać nowe o innych parametrach.