Przyjęcie wielu pozycji w RMA.

RADAN Magazyn Arkuszy (RMA) to dodatek do systemu CAD/CAM, oparty na bazie danych MS SQL. Może on przechowywać ogromne ilości danych na temat wszystkich arkuszy w przedsiębiorstwie. Dzięki wbudowanej przeglądarce i filtrom łatwo odnaleźć konkretny materiał.


Poniżej przedstawiony został sposób wykonania przyjęcia magazynowego w RMA.

W celu wpisania jednocześnie wielu arkuszy do bazy danych RMA należy kliknąć na zakładkę Magazyn blach, a następnie na Przyjęcie wielu pozycji.

Przyjęcie magazynowe

Następnie w wyświetlonym oknie należy uzupełnić pola dotyczące wpisywanych arkuszy, między innymi: materiał, grubość, ilość dostępne, wymiary, jednostki:

Przyjęcie wielu pozycji

Uzupełniając pierwszy wiersz, automatycznie pojawi się kolejny do uzupełnienia. Dodatkowo jeśli nazwa materiału będzie pokrywała się z istniejącą już w bazie, RMA pokaże podpowiedzi:

Okno podpowiedzi istniejących materiałów

Wybierając opcję Wczytaj do bazy i akceptując komunikat:

Opcja wczytaj do bazy

wszystkie arkusze zostaną wpisanedo bazy danych.

Aby sprawdzić stan magazynowy należy przejść do zakładki Magazyn blach, a następnie Import blach.

Import blach

W wyświetlonym oknie pojawi się lista wpisanych arkuszy:

Lista wpisanych arkuszy

Aby wczytać arkusze z listy do RADANa należy wybrać jedną z opcji:

  • Wczytaj Wszystkie Arkusze do RADANa
  • Wczytaj Tylko Wybrane Arkusze 

Poniżej znajduje się krótki film ilustrujący tutorial: