Przyjęcie magazynowe w RMA.

RADAN Magazyn Arkuszy (RMA) to dodatek do systemu CAD/CAM, oparty na bazie danych MS SQL. Może on przechowywać ogromne ilości danych na temat wszystkich arkuszy w przedsiębiorstwie. Dzięki wbudowanej przeglądarce i filtrom łatwo odnaleźć konkretny materiał.


Poniżej przedstawiony został sposób wykonania przyjęcia magazynowego w RMA.

W celu wpisania arkuszy do bazy danych RMA należy kliknąć na zakładkę Magazyn blach, a następnie na Przyjęcie magazynowe.

Przyjęcie magazynowe

Następnie należy uzupełnić pola dotyczące wpisywanego arkusza między innymi: materiał, grubość, ilość dostępne, wymiary, jednostki, w wyświetlonym oknie:

Pola nowego arkusza

Wybierając opcję Wpisz do bazy hurtem nastąpi wpisanie wszystkich arkuszy (informację o ilości zostaną pobrane z pola Ilość Dostępna) jako jeden wpis z jednym numerem magazynowym.

Wybierając opcję Wpisz do bazy hurtem nastąpi wpisanie wszystkich arkuszy (informację o ilości zostaną pobrane z pola Ilość Dostępna) jako jeden wpis z jednym numerem magazynowym.

Aby sprawdzić stan magazynowy należy przejść do zakładki Magazyn blach, a następnie Import blach.

Import blach

W wyświetlonym oknie pojawi się lista wpisanych arkuszy:

Lista wpisanych arkuszy

Aby wczytać arkusze z listy do RADANa należy wybrać jedną z opcji:

  • Wczytaj wszystkie arkusze do RADANa
  • Wczytaj tylko wybrane arkusze do RADANa

Poniżej znajduje się krótki film ilustrujący tutorial: