Przetwarzanie Wielu Części w Radmanager.

W dzisiejszym tutorialu przedstawiono sposób przetwarzania części w Radmanager.


Na samej górze Listy Części widoczne są trzy przyciski, które pozwalają na wybranie części do przetworzenia w jednej akcji.

Przyciski listy cześci

Tworzenie symboli

Aby utworzyć pliki RADAN CAD/CAM .sym dla wybranych części należy użyć przycisku/ikony folder. Funkcja ta pozwoli wczytać pliki .dxf lub .dwg i przekonwertować je korzystając z RADAN CAD/CAM.

Obliczanie czasów cyklu

Aby uzyskać czasy cyklu dla maszyn wycinających arkusze należy użyć przycisk/ikonę zegara, co pozwoli na obliczenie czasu potrzebnego na wycięcie każdej części dla wszystkich centrów obróbczych.

Obliczanie wykorzystania materiału

Aby określić wykorzystany materiał do wyprodukowania każdej z części należy wybrać przycisk/ikonę stosu.