Cięcie odpadów wewnętrznych w RADAN.

cięcie odpadów wewnętrznych

Podczas wycinania detali ważna jest kolejność cięcia oraz typy wejść jakie system zastosował. RADAN stosuje ustawienia takie, jakie zostały mu przypisane w technologicznej bazie obróbki detali.

WIĘCEJ INFORMACJI

Wczytanie plików DXF/DWG do projektu nakładania w RADAN.

Wczytanie plików DXF/DWG

Istnieją dwa sposoby wczytywania plików DXF/DWG do projektu nakładania w RADAN.

WIĘCEJ INFORMACJI

RADAN i pliki 3D z systemów CAD.

radan plik 3D

RADAN udostępnił swoim użytkownikom opcje, umożliwiającą bezpośrednią pracę na plikach i złożeniach 3D.

WIĘCEJ INFORMACJI

Wykonanie tekstu na detalu przy użyciu wycinarki lub wykrawarki.

wykonywanie tekstu na detalu przy użyciu wycinarki lub wykrawarki

Dowiedź się jak wykonać tekst na detalu przy użyciu wycinarki lub wykrawarki.

WIĘCEJ INFORMACJI

Obrót narzędzi w Radbend.

Obrót narzędzi w Radbend

RADAN Radbend to sprawdzone rozwiązanie, dedykowane do programowania pras krawędziowych.

WIĘCEJ INFORMACJI

Mapowanie przy imporcie plików 2D.

Mapowanie przy imporcie plików 2D

Podczas importu plików 2D tj. dxf oraz dwg istnieje możliwość wyłączenia warstw, innych niepotrzebnych elementów z rysunku lub zmiany linii/koloru.

WIĘCEJ INFORMACJI

Tworzenie nowego i edycja istniejącego Raportu.

Tworzenie nowego i edycja istniejącego Raportu

Zapraszamy do zapoznania się ze sposobem tworzenia nowego i edycji już istniejącego raportu.

WIĘCEJ INFORMACJI

Funkcja „Etykieta” w tworzeniu i edycji Raportu.

Funkcja etykieta w tworzeniu i edycji raportu

Etykieta jest najczęściej używanym elementem w Raportach. Służy do wpisywania tekstu lub przywoływania informacji technologicznych z RADAN w postaci atrybutów.

WIĘCEJ INFORMACJI

Pole Obrazu i Własny Atrybut w tworzeniu i edycji Raportu.

Pole Obrazu i edycji Raportu

Do każdego raportu można dodać dowolny obraz za pomocą poniższej ikony, analogicznie jak z etykietą.

WIĘCEJ INFORMACJI