Obrót narzędzi w Radbend.

RADAN Radbend to sprawdzone rozwiązanie, dedykowane do programowania pras krawędziowych.


Oto instrukcja, jak w kilku krokach obrócić narzędzia w zestawie narzędziowym Radbend.

Widok ustawienia stempla

Aby obrócić stemple z ustawienia, jak wyżej, należy:

  • W drzewku po prawej stronie wybrać Maszyna -> Oprzyrządowanie -> Ustawienia narzędzia:
Drzewko ustawienia narzędzia
  • Następnie prawym klawiszem myszy kliknąć na dowolny stempel i wybrać opcję Pozycja z konfiguracji -> dowolną aktywną opcję:
Menu konfiguracji pozycji
  • W rezultacie otrzymamy takie oto ustawienie zestawu narzędziowego:
Końcowy widok ustawienia stempla
  • Wybierając opcję Przesuń względem i wpisując odpowiednią wartość można też rozsunąć bądź przybliżyć stemple.