Obróbka Części w Radmanager.

Tutorial przedstawia jedną z wielu funkcjonalności systemu RADAN. Radmanager pozwala w prosty sposób zdefiniować obróbkę części.


Po zdefiniowaniu wybranej części należy przejść do zakładki Obróbka (u dołu ekranu), aby wybrać Centra Obróbcze, które będą wykorzystywane.

OBRÓBKA

Cięcie Arkusza

Menu cięcia arkusza

Następnie należy wybrać maszyny, które można wykorzystać, oraz te które są preferowane. Materiał oraz centrum obróbcze są powiązane, aby pokazać czy część można wyprodukować na danej maszynie.

Czasy cyklu można wprowadzić ręcznie lub wyznaczyć za pomocą RADAN CAD/CAM dodatkowo system umożliwia nam wyliczenie zużycia materiału.

Niestandardowa

Niestandardowa obróbka

Ta funkcja umożliwia wybór niestandardowych operacji wymaganych dla części i ręczne określenie czasu cyklu.

Prasa Krawędziowa

Prasa krawędziowa

Korzystając z tej zakładki możemy wskazać jedną z dostępnych pras krawędziowych i wpisać czas cyklu.