Obliczanie Kosztu Części w Radmanager.

Radmanager jako jeden z modułów oprogramowania RADAN pozwala w prosty sposób obliczyć koszt części.


Koszt Części

Posiadając wszystkie dane obróbcze, możemy użyć RADAN CAD/CAM do obliczenia zużycia materiału. Uruchamia się nester pojedynczej części, aby określić ile części zmieści się na najbardziej wydajnym, dostępnym arkuszu. W przypadku, gdy na jednym arkuszu zmieści się trzy lub więcej części, koszt materiału jest obliczany w następujący sposób:

(koszt arkusza / ilość części) * koszt arkusza.

Natomiast, gdy na jednym arkuszu zmieści się jedna lub dwie części, sposób obliczenia kosztu materiału jest nieco inny:

Pole pow. części / (Pole pow. arkusza – Pole pow. obramowania) * koszt arkusza.

To sprawia, że koszt arkusza jest rozsądny jeżeli część pokrywa więcej niż pół arkusza blachy.

Wyliczone koszty to koszty wyprodukowania, np. koszty jakie poniesie producent podczas produkcji części.

RADAN może również pomóc zamienić rysunek CAD na symbol i określić czas przetwarzania dla każdego wybranego Centrum Obróbczego. Plik CAD powinien być załączony do części. Tę funkcję uruchamia przycisk.

Przy zainstalowanym Radbend, Radmanager może przekonwertować załączony plik 3D do symbolu oraz wygenerować plik Radbend za pomocą przycisku.

Chcąc zapisać zmiany należy kliknąć aby zapisać część do bazy danych.

W celu przywołania oryginalnych szczegółów części bez zapisywania swoich zmian, należy kliknąć aby odczytać oryginalną część z bazy danych.