Korzystanie z Tabel w Radmanager.

W tutorialu wyjaśniamy jak najlepiej korzystać z tabel w module Radmanager i w jaki sposób dostosować ich układ.


Sortowanie

Kliknij w nagłówek kolumny, aby posortować tabelę po tej kolumnie, kliknij ponownie, aby przywrócić poprzednią kolejność sortowania.

Przytrzymanie klawisza SHIFT pozwoli wybrać kilka kolumn, oraz zadeklarować główne, drugorzędne oraz trzeciorzędne kryterium sortowania.

Grupowanie

Przeciągnij nagłówek kolumny na niebieską belkę, aby utworzyć grupę.

Można grupować wiele kolumn powtarzając ten proces.

W celu usunięcia grupy przesuń kursor myszy na element grupy, który chcesz usunąć aż pojawi się mały znak X. Kliknij w niego, aby usunąć element grupy.

Tabela grupowania

Szerokość Kolumny

Szerokość kolumn można zmienić przejeżdżając myszką nad obramowaniem nagłówka kolumny.

Zmieni się symbol kursora, możesz kliknąć i przeciągnąć kolumnę wg potrzeb.

Kolejność Kolumn

Możesz przeciągać nagłówki kolumn zmieniając w ten sposób ich kolejność.

Wybór Kolumny

Kliknij prawym przyciskiem myszy na nagłówku kolumny, aby zobaczyć menu wyświetlanych elementów.

Zaznacz, aby pokazać kolumnę, odznacz, aby ją ukryć.

Wybór Kolumny

Te wszystkie ustawienia zapisywane są dla każdego z użytkowników, więc następnym razem gdy otworzysz daną tabelę będziesz widział ten sam układ.