Wykonanie tekstu na detalu przy użyciu wycinarki lub wykrawarki.

Dowiedź się jak wykonać tekst na detalu przy użyciu wycinarki lub wykrawarki.


Aby wykonać dowolny napis na części, należy:

  • Sprawdzić w ustawieniach technologicznych naszej maszyny w ustawieniach automatycznej obróbki, które pióro jest identyfikowane przez RADAN, jako to do grawerowania (obrazek 1 dla maszyn wycinających) lub sprawdzić jakie narzędzie jest wybrane do wykonania tekstu dla wykrawarek (obrazek 2).
Ustawienia obróbki automatycznej
Ustawienia pióra
  • W trybie rysowania części, z menu po lewej stronie, wybierz ikonę Tekst, a następnie poniżej opcję Realizuj w rysunku.
  • Wybierz numer (kolor) odpowiedniego pióra dla wycinania lub wykrawania w Ustawienia tekstu (obrazek 3).
Opcje ustawienia tekstu
  • Ustaw pozostałe ustawienia dotyczące tekstu i wpisz żądany tekst w oknie edytora tekstu.
Okno edytora tekstu
  • Umieść tekst w żądanym miejscu na detalu i sprawdź czy wykonany jest odpowiednim kolorem pióra.
Tekst na detalu
  • Wykonaj standardową obróbkę detalu, a ścieżka tekstu zostanie automatycznie wykonana z warunkami określonymi dla wycinania bądź wykrawania.

Zaleca się również, aby w ustawieniach nakładania w zakładce Opcje nakładania, określić pod pozycją Pióra do zignorowania nasze pióro tekstu.

Zakładka opcje nakładania

Zabieg ten jest potrzebny, aby poprawnie wykonać nakładanie detalu z tekstem. Tekst zamieniany jest na linie i łuki, dlatego dla programu podczas nakładania jest on widoczny jako otwarta geometria, co utrudnia wykonanie nakładania (obrazek poniżej)

Nakładanie detalu z tekstem

Dlatego też, należy przed wykonaniem nakładania ustawić pióro naszego tekstu jako nieznaczące w procesie nakładania.

Aby tego zabiegu nie wykonywać przy każdym nakładaniu, zaleca się aby ustawić te informacje w plikach systemowych RADAN. Przykładowe pliki systemowe dla danego użytkownika:

Przykładowe pliki systemowe

Pliki te można znaleźć w lokalizacji określonej poprzez system zarzadzania plikami RADAN, System Info:

Okno informacji o systemie

Należy wybrać Explore Dat, gdzie znajdziemy intersujący nas plik psys_userfiles.

Otwieramy plik przy pomocy dowolnego edytora tekstu, znajdujemy odpowiedną linię i poprawiamy jak poniżej:

Tekst naprawiający

Powyższa zmiana pozwoli na uniknięcie błędu spowodowanego otwartą geometrią dla naszego tekstu w procesie nakładania.
W przypadku dalszych pytań zapraszamy do kontaktu z Naszym działem technicznym.