Import pliku SAT do Radbend.

Dowiedz się jak poprawnie zaimportować plik SAT do aplikacji umożliwiającej gięcie, czyli do Radbend.


Należy:

 • Uruchomić program RADAN,
 • Przejść do trybu RADAN 3D,
 • Wybrać w menu górnego Plik > Importuj > Model 3D, bądź bezpośrednio poprzez ikonę Importuj plik z panelu ikon modelowania,
 • Wybrać przycisk (Przeglądaj…) z panelu poniżej,
 • Otworzy się dodatkowe okno, w którym należy wybrać z rozwijalnego okna typ pliku Plik tekstowy ACIS (*.sat) oraz odpowiedni do załadowania,
Wybór pliku ACIS (*.sat)
 • Zatwierdzić OK w oknie,
 • Wybrać typ jednostek, skalę oraz zaznaczyć opcję Przelicz grubość na panelu wczytywania pliku 3D,
Przeliczanie grubości w panelu 3D
 • Wybierz Zastosuj i model po chwili powinien zostać wczytany,
 • Teraz można zająć się importem pliku do Radbend, wybierz tryb RadbendCNC w RADAN 3D poprzez ikonę (Radbend CNC),
 • Wybierz ścianę na modelu, która jest płaska i można ją uznać za bazową w procesie gięcia,
 • Wybierz Zastosuj z panelu,
Potwierdzenie wyboru przyciskiem Zastosuj
 • Aplikacja RadbendCNC się teraz uruchomi i pokaże nam w rozwinięciu oraz z propozycjami gięcia…
Propozycje gięcia w RadbendCNC