Gięcie pomocnicze w Radbend.

W celu bezproblemowego wykonania zagięcia detalu na prasie krawędziowej niekiedy należy dodać gięcie pomocnicze. Opcji tej można użyć np. przy rozginaniu na środku detalu np. na 45 stopni dzięki czemu pozostałe gięcia wykonamy bez kolizji.


Rozwijamy model 3D. Zapamiętujemy współczynnik K. Przyda się do ponownego zagięcia.

Okno rozwinięcia modelu 3D

Na rozwinięciu płaskim rysujemy linię gięcia pomocniczego. Linia ta nie może przechodzić przez otwory. Przy dodawaniu kąta i promienia należy jeszcze uwzględnić współczynnik K, który użyliśmy przy rozwijaniu. Następnie zaginamy detal z powrotem do 3D.

Linie gięcia pomocniczego

Kolorem zielonym oznaczony jest detal z gięciem pomocniczym. Kolorem czerwonym detal oryginalny.

Oznaczony na zielono detal z gięciem

Przechodzimy do Radbenda i zamieniamy 1 operację gięcia na gięcie pomocnicze. Dzięki temu zabiegowi Radbend podzieli to gięcie na dwa etapy, zagnie najpierw na 45 stopni, a na końcu wyrówna na 0 stopni.

Opcja giecia pomocniczego

Kąt gięcia pomocniczego może zostać zmieniony we Właściwościach.

Dobieramy narzędzia, zderzaki i sprawdzamy symulację.

Symulacja gięcia etap 1
Symulacja gięcia etap 2
Symulacja gięcia etap 3
Symulacja gięcia etap 4

Poniższy film ilustruje sposób wykonania gięcia pomocniczego: