Funkcja „Etykieta” w tworzeniu i edycji Raportu.

Etykieta jest najczęściej używanym elementem w Raportach. Służy do wpisywania tekstu lub przywoływania informacji technologicznych z RADAN w postaci atrybutów.


Atrybutem może być np. szerokość X i wysokość Y arkusza, nazwa maszyny, pole powierzchni części, itd.. Etykietę wybiera się z palety narzędzi po lewej stronie ekranu. Funkcja ta jest oznaczona literą A.

Po wybraniu tej funkcji wskazujemy w obszarze roboczym raportu miejsce umieszczenia etykiety przeciągając kursorem myszy.

Miejsce umieszczenia etykiety

Jeżeli pole etykiety nałoży się z innym polem np. rysunku nestingu to zostanie podświetlona na poniższy kolor. W ten sposób ostrzega nas, że etykieta może nie być poprawnie wyświetlona.

Ostrzeżenie o nałożeniu się elementów

Po wybraniu etykiety można od razu wpisać tekst z klawiatury. Jednak poprzedni tekst zostanie skasowany. Aby edytować istniejący tekst należy dwukrotnie kliknąć LP na etykietę.

Edycja tekstu

W prawym dolnym rogu można znaleźć właściwości etykiety. W tym miejscu można zmienić np. kolor tła, czcionkę, rozmiar, i inne parametry etykiety.

Właściwości etykiety

Aby dodać informację technologiczną (Atrybut) należy wybrać w prawym górnym rogu strzałkę >.

Okno dodania informacji technologicznej

Następnie wybrać interesujący atrybut z listy rozwijalnej w polu Dołączanie danych.

Etykieta zadania