RADAN 2022.0

DESIGNER Companion

DESIGNER Companion jest teraz dostępny dla wszystkich klientów RADAN z aktywną umową subskrypcji.

Każdy klient będzie mógł odczytać pliki 3D i zrobić z nich rozwinięcia płaskie. Zestaw produktów RADAN rozpoczyna się od CADa 3D dedykowanego dla CAM!

 

Radraft DESIGNER Companion

Daje możliwość pracy z plikami 3D. Rozwijanie z uwzględnieniem narzędzi i współczynników do gięcia oraz możliwość tworzenia rysunków 2D na produkcję. Bezpośrednie połączenie z wszystkimi klasycznymi produktami RADAN upraszcza przepływ pracy.

 

DESIGNER Companion plus moduł blaszany Sheet Metal

Możliwości bezpośredniego modelowania oferują łatwą konwersję pliku, który przypomina część blaszaną do prawdziwej części blaszanej. Tworzenie części od zera jest również możliwe w tym samym środowisku.

 

DESIGNER przechowuje informacje o materiale na platformie SFx

RADAN jest online!
Wszystkie dane będą przechowywane w chmurze, łatwo dostępne z każdego miejsca o każdym czasie. Lista materiałów i ich charakterystyka przechowywane są w SFx.

 

DESIGNER przechowuje informacje o gięciu na platformie SFx

Łatwy dostęp do tych danych, oraz możliwość dzielenia się nimi z wszystkimi wykonawcami.
Poprawki mogą wprowadzać tylko odpowiedni, wyznaczeni w firmie ludzie.

 

Usprawnienia w tworzeniu narożników

Szybsza i łatwiejsza metoda dodawania, modyfikowania lub usuwania podcięć narożników w części. Zaoszczędź czas i zapewnij lepszą jakość dla finalnej części.

 

Automatyzacja w funkcji dodawania gięcia

Podczas dodawania gięcia do części, moduł blaszany DESIGNER Sheet Metal automatycznie zastosuje podcięcie gięcia. Produktywny sposób na szybsze tworzenie części.

 

Dodawanie linii gięć na rysunku

Stwórz i udostępnij dla operatora gięcia dokumentacje. Możesz wyświetlić środek linii gięcia i dokładnie je zmierzyć.
Pomoc w uniknięciu pomyłek i wybrakowanych części w operacji gięcia. Zwiększ produktywność i zaoszczędź materiał.

 

Dodawanie strefy gięcia na rysunku

Pomoc w zrozumieniu operatorowi o możliwych efektach podczas procesu gięcia części. Pomoc z dokładnością wykonania i nieoczekiwaną deformacją kształtu. Usprawnienie jakości części.

 

Dodawanie szczegółów gięcia na rysunku

Pomoc w przekazywaniu ważnych informacji do operatora gięcia za pomocą rysunku. Usprawnienie komunikacji i informacje zwrotne z warsztatu.

 

RADAN CAD/CAM

Nowe zachowanie projektu
Przepływ pracy rozpoczyna się w projekcie nestingu. Zachowanie projektu zostało poprawione aby zapewnić większą elastyczność. Możesz pracować na aktualnym projekcie lub stworzyć nowy lub nawet wybrać istniejący z okna dialogowego.

 

Nowe okno projektu

Klienci mogą wybrać wszystkie istotne parametry projektu z tego samego okna dialogowego. Zmniejszona odległość przesuwania myszki i usprawniona produktywność. To samo tyczy się tworzenia rozwinięć ze złożenia z RADAN 3D.

 

Automatyczny raport nestingu

Aby usprawnić przepływ pracy i upewnić się, że raport z nestingu jest dostępny na produkcji, można go automatycznie wygenerować razem z nestingiem.

 

Automatyczny raport projektu nestingu

Dodaliśmy tą opcję dla użytkowników, którzy chcą zawsze wygenerować raport projektu po zrobieniu wszystkich nestingów. Ponownie, jest to wzrost produktywności i unikanie wykonywania wielokrotnie tych samych czynności. Ta opcja jest również dostępna ręcznie poprzez menu pod prawym przyciskiem myszy.

 

Oznaczanie części z ważnymi informacjami za pomocą kodów QR i Data Matrix

RADAN wspiera teraz grawerowanie kodów QR i Data Matrix. Dwie technologie są wspierane: wykrawania i cięcie.
W pełni zoptymalizowane do zredukowania czasu produkcji, ta funkcja wspiera śledzenie części i upraszcza zarządzanie częściami.

 

RADTUBE

Automatyczne oznaczanie wypustów dla usprawnienia montażu części przed spawaniem

Bardzo fajna funkcja usprawniająca proces montażu rur. Podczas dodawania wypustów w Radtubie, możesz oznaczyć dwie części za pomocą pre-definiowanej etykiety. Usprawnia to mocno etap montażu, unikając pomyłek i przyspieszając cały proces.

 

Automatyczne oznaczanie części, i w pełni automatyczne przetwarzanie

Przeprojektowane okno dialogowe zapewnia większą funkcjonalność i elastyczność.
Od teraz w Radtube można automatycznie uzupełnić listę części do nestingu ze złożenia, automatycznie oznaczając części i automatycznie je przetworzyć.
Wielki krok w stronę automatyzacji, oszczędzający mnóstwo czasu i dający większą elastyczność w produkcji.

 

Raportowanie

Usprawniono raportowanie aby zapewnić lepszą widoczność i dodano dodatkowe informacje. 
Operatorzy na hali produkcyjnej otrzymają lepszą dokumentację pozwalającą im lepiej zrealizować zadanie.

 

RADBEND

DESIGNER link

Zwiększyliśmy zakres Radbend w obsłudze popularnych maszyn do gięcia. Najnowszy kontroler Cybelec, oraz krawędziarki Ermaksan i Durma zostały dodane do już długiej listy wspieranych maszyn Radbend.

 

Nowe dostępne post-procesory

Zwiększyliśmy zakres Radbend w obsłudze popularnych maszyn do gięcia. Najnowszy kontroler Cybelec, oraz krawędziarki Ermaksan i Durma zostały dodane do już długiej listy wspieranych maszyn Radbend.

 

Eksport narzędzi Radbend do sterownika SAFAN

Radbend może od teraz wysłać opisy narzędzi do najnowszych sterowników SAFAN. Nie musisz już dwukrotnie wprowadzać swoich narzędzi. Zrób to w Radbend, a następnie wszystkie parametry narzędzi prześlij do maszyny.
Zaoszczędź czas, wprowadź spójność i zapobiegnij podwójnemu wprowadzaniu danych i problemom z tym związanych. 

 

Synchronizacja materiału z Radquote

Przepływ pracy jest bardziej zintegrowany. Stwórz materiał w WORPLAN a Radquote go wykorzysta!
Zaoszczędź na czasie, zmniejszona ilość błędów.

 

Możliwość zarządzania materiałem zawiniętym w rolkę w WORKPLAN & RADAN, dwie metody cięcia na wymiar i produkcji z rolki.

Praca z rolką to redukcja kosztów części, ale wymaga wielkich partii części.
Zlikwiduj stratę materiału i uprość zarządzanie materiałem na hali produkcyjnej.

 

RADQUOTE

Więcej akceptowalnych formatów plików 3D w Radquote

Więcej akceptowalnych formatów plików 3D w Radquote.
Radquote może przetwarzać pliki Step a od teraz może przetwarzać pliki IGES i vdf (DESIGNER). Proces wciąż jest w pełni zautomatyzowany (jeżeli model jest poprawnie zaprojektowany) dla pojedynczych części jak i złożeń. Części, które nie są rozpoznane jako części blaszane są teraz traktowane jak części zakupowe. 
Szybciej można wycenić złożenia, z mniejszym nakładem ręcznej pracy w uporządkowaniu modeli 3D.

 

RADIMPORT link

Radquote  może został połączony z Radimport aby przyspieszyć import plików DXF. Wszystkie funkcjonalności Radimport są dostępne w Radquote, od wczytywania plików CSV do automatycznego poprawiania części.
Szybszy sposób na użycie Radquote dla więskszyć wycen z wielu plików DXF.

 

Nesting rur jest bardziej spójny

Radquote już od dawna może pracować z rurami i profilami, ale proces nestingu nie działał w ten sam sposób z półfabrykatami rur tak jak dla arkuszy. 
Wprowadziliśmy spójność poprzez zezwalanie na takie same parametry podczas opisu surowego materiału. Łatwość w użyciu i dokładność w wycenianiu rur.

 

WORKPLAN 

Możliwość dodania plików RADAN sym do istniejącego zlecenia metodą przenieść i upuść, automatycznie stworzy pozycję w zamówieniu z istotnymi informacjami.
Szybsza i łatwiejsza metoda na stworzenie zamówienia w WORKPLAN. Bez potrzeby wprowadzania danych, wystarczy przeciągnąć części, wprowadzić ilości i gotowe.

 

Możliwość zarządzania odpadami w WORKPLAN

Ta funkcja usprawnia spójność materiału w magazynie, większa dokładność w ocenie zapasów i zarządzaniu odpadami.

 

RADAN 2021.0

CAD/CAM

RADAN 2021 wprowadza bardzo ważną zmianę dla przedsiębiorców z wykrawarkami, którzy chcą zoptymalizować partie nestingów. Od teraz można używać Radnest Ultimate na wykrawarkach.

Optymalizacja nestingów może ograniczyć zużycie arkuszy surowego materiału o około osiem procent rocznie.

Raporty z produkcji nestingów teraz generują się automatycznie i można je wysłać bezpośrednio na maszynę, oszczędzając około 50 minut dziennie przy produkcji około 80 nestingów. Kod NC idzie na maszynę a raport z produkcji do operatora.

 

RADM-AX / RADTUBE

Wersja 2021 rozwiązuje problemy z niebezpiecznymi otworami – utworzonych gdy kawałki metalu pozostały w niebezpiecznej pozycji po wycięciu otworu w rurze. Można teraz dodać dodatkowe cięcia, które potną resztki na mniejsze kawałki, które łatwo wypadną.

Trzy ważne aktualizacje nestingu wielu części:

Możliwość importu zlecenia i numeru zadania, w których zawarto szczegóły do którego zlecenia należy dana część, dzięki czemu można je trzymać razem do złożenia. Wszystko można śledzić na warsztacie. Można to osiągnąć przez import plików CSV lub manualnie modyfikując dane w multinesterze.

Teraz jest możliwe automatyczne wyprodukowanie całego złożenia. Automat uwzględni różne kształty, rozmiary i materiały części w złożeniu. Wszystko zostanie obliczone automatycznie i ze złożenia zrobi nestingi z numerami zlecenia i poszczególnych zadań.

Dodano nowy raport zakupu rur, gdzie szczegółowo opisano materiał wymagany do zadania, zarówno z magazynu jak i potrzebny do zakupy.

Wspólna linia cięcia się pojawi nawet jeśli na końcach elementów znajdują się wycięcia. Dwa nachodzące się cięcia mogą zostać przekonwertowane na wspólną linię jeśli dwa aspekty zostaną spełnione: najpierw końcowa cecha musi być wyprodukowana pojedynczym cięciem, po drugie końcowe cięcia muszą na siebie nachodzić w co najmniej 25 procentach. Oznacza to, że aż do trzech czwartych części rurowych może zostać wycięte za pomocą wspólnej linii cięcia.

 

RADBEND

Nowa opcja usprawnia wykrywanie kolizji podczas automatycznej sekwencji. Jest szczególnie przydatna do gięcia długich i cienkich części takich jak np. rynny.

Radbend redukuje ilość obrotów części i narzędzi podczas automatycznej sekwencji. Za każdym razem gdy operator musi obrócić część zajmuje to czas. Ta nowa funkcjonalność oblicza lepszą sekwencję gięcia z mniejszą ilością obrotów.

Edytor części teraz pokazuje domyślnie ważne dodatkowe informacje, dzięki czemu jest bardziej przyjazny dla użytkownika.

 

RADQUOTE

Teraz można określić strategie cięcia bezpośrednio w części. Pada pytanie jak części mają zostać wycięte.

Można dodać pliki RADAN 3D do wyceny, jest to uzupełnienie importu plików CAD z takich systemów jak: SolidWorks, Inventor, Creo and Catia.

Można szybko edytować kształt 2D w Radrafcie i zaktualizować część w Radquote. Niektóre systemy kalkulacji na rynku nie mają możliwości zmiany grafiki części. Jeśli otrzymałeś część, która nie jest w 100 procentach właściwa, możesz ją z łatwością edytować w Radrafcie i zaktualizować w Radquote.

 

RADAN | Designer

Dodano liczne, nowe funkcjonalności oraz ulepszono już istniejące, w tym przycisk wysłania gotowego projektu do CAM.

Istnieje sześć różnych sposobów na wysłanie danych z RADAN Designer do RADAN CAD/CAM, w tym wysłanie rozwinięć płaskich wszystkich części do projektu nestingu, oraz wysłanie pojedynczej części do edytora części. RADAN Designer oznacza linie gięcia, w których zaprojektowany promień różni się od promienia oczekiwanego uwzględniającego szerokość rowka matrycy V. Jest to ważne dla procesu rozwijania części, i dla końcowego wyglądu komponentu.

Dla nachodzących się rozwinięć pojawia się komentarz. Czasami, gdy rozwiniemy model 3D, rozwinięcie nie jest poprawne ponieważ płaszczyzny ścian nachodzą na siebie. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony graficznie.

Kolejna nowa funkcja to dodawanie wodoszczelnych podcięć na narożach, pokazując w 2D jak będzie wyglądać w 3D. Komenda podziel krawędź lepiej teraz radzi sobie z łukami, dzięki czemu można szybciej otworzyć zamkniętą krawędź.

RADAN 2020.1

RADAN

Przepływ pracy w Nestingu

RADAN 2020.1 bazuje na istniejącym przepływie pracy, z potencjalną możliwością pracy bez końca. Nesting jest wtedy traktowany jako stały przepływ części wchodzących do systemu i rozkrojów wychodzących do produkcji. Ta wersja skupia się na informacji zwrotnej z produkcji, kiedy rozkrój został wycięty na maszynie.

Wspólna linia cięcia w kratce

W celu poprawy wydajności przetwarzania nestingów ułożonych w regularną kratkę dokonano kilku adaptacji auto-obróbki, która teraz lepiej wykrywa i zadaje obróbkę oraz kolejność wycinania części ułożonych w kratkę.

 

Test pływającego odpadu

Tryb kolejności ma nowy przycisk, aby ułatwić wykrywanie pływającego odpadu. Jakiekolwiek miejsca w oknie tekstu kolejności, gdzie zostanie wykryty pływający odpad, zostaną podświetlone. Obszar na arkuszu blachy, gdzie występuje ta sytuacja, również zostanie podświetlony.

 

RADAN | RADM-AX / RADTUBE

Prosta czcionka dla grawerowania

Dostępna jest nowa, prosta czcionka do graweru, która nie jest dekoracyjna, a przejrzysta i łatwa do wygrawerowania. Prosta Czcionka jest domyślną czcionką używaną podczas dodawania funkcji tekstowych. Możesz użyć przycisku Wybierz, aby wybrać dowolną zainstalowaną czcionkę.

 

Usprawnienia w Nadruku 2

Obsługa znaczników została dodana kilka wydań temu, które stworzyły tabulatory i boksy dla dokładnego wyrównania, ale nie zawsze są one odpowiednie. Radtube 2020.1 oferuje prosty i szybki sposób na umieszczenie znaczników na częściach. Funkcja nadruku pozwala teraz krawędziom jednej części tworzyć linie na sąsiedniej części, które można następnie wygrawerować w celu zapewnienia wymaganej wskazówki wizualnej.

 

Sortowanie cięć

Opcje sortowania cięcia są teraz częścią procesu cięcia automatycznego. Pozwala to użytkownikom wybrać metodę sortowania, która będzie stosowana podczas procesu oprzyrządowania, a nie jako zadanie dodatkowe. Opcjonalnie użytkownicy mogą ustawić żądaną metodę sortowania, a następnie wybrać, aby nie wyświetlać tego ekranu, pozwala to wymusić spójną metodę sortowania dla wszystkich kolejnych zadań.


Nesting Części CAD Bez Obróbki

Nesting wielu części może działać z plikami Parasolid (rozszerzenie pliku x_t lub x_b), które mogą być tworzone w wielu programach CAD. Po nestingu, części będą automatycznie wycinane. Informacja odnośnie materiału nie jest wykrywana z pliku źródłowego, materiał może być sprecyzowany przed procesem; kształty są wykrywane automatycznie.

 

Importuj Szczegóły Nestingu z Pliku

Szczegóły produkcji mogą być teraz importowane z plików o określonym formacie, aby wypełnić nesting wielu części. Plik musi zawierać 4 kolumny z danymi oddzielonymi od siebie średnikami ”;”.

 

Pokolorowane Części

Części będą teraz pokolorowane w celu łatwiejszej identyfikacji. Wybrane kolory będą używane w całym nestingu odnośnie poszczególnych części. Kolory będą również widoczne na raportach.

 

RADAN | RADBEND

Programowanie Wielu Pras Krawędziowych

Nowa opcja w menu Maszyna-> Przełącz na inną prasę, aby automatycznie przestawić i / lub wyrównać ustawienia narzędzi po przełączeniu na inną maszynę.

Zwykle po przejściu na inną maszynę, ma ona inny rozmiar, a narzędzia nie są już w domyślnej pozycji (zazwyczaj w środku) tej prasy.

Jeśli opcja menu Zmień kolejność ustawień narzędzi przy przełączaniu na inną maszynę jest włączona, podczas przełączania na inną maszynę, ustawienia narzędzi zostaną przestawione i ponownie ustawione zgodnie z opcjami wyboru narzędzia dla nowej maszyny.

Jeśli opcja menu Wyrównaj konfiguracje narzędzi przy przełączeniu na inną prasę jest włączona, podczas przełączania na inną prasę, konfiguracje narzędzi zostaną automatycznie wyrównane zgodnie z opcjami wyboru narzędzia dla nowej prasy krawędziowej.

 

Właściwości Menu podczas Generowania Kodu NC

Menu właściwości części jest teraz wyświetlane na każdym etapie kompilacji.

Pozwala to użytkownikom zmienić program, nazwę NC, numer lub komentarze podczas kompilacji bez konieczności przechodzenia najpierw do menu Program -> właściwości. Ponadto klawisz Enter zapisze właściwości pliku i części.

 

Pokaż Wymiary w Widoku Przekroju

Ta sekcja widoku będzie teraz pokazywała domyślnie wymiary; użytkownik teraz może dalej włączyć lub wyłączyć tą opcję w drzewku.

 

RADAN | RADQUOTE

Import złożeń 3D

Radquote teraz może automatycznie wczytywać całe złożenia 3D i rozwijać je na części blaszane z SolidWorks, Inventor, SAT i STEP.

 

Rury i Profile

Kształty

Radquote pozwala teraz zdefiniować dowolny kształt pręta lub profilu jako kształt standardowy. Kształt może mieć dowolną liczbę wymiarów, które określają jego cechy; może to być wewnętrzna/ zewnętrzna średnica i grubości do szerokości, wysokości, promień i grubości. Program Radquote przechowuje wartości gęstości liniowej, pola przekroju i powierzchni na metr liniowy.

 

Wycena

Standardowe długości są stosowane do kalkulacji kosztów materiału dla rur i profili. Radquote używa potężnego silnika nestingu RADAN-a do kalkulacji kosztów materiału dla części.

Zakładka zużycie materiału pokazuje teraz cały przegląd na szczegóły odnośnie kalkulacji kosztów.

 

RADAN Designer

RADAN Designer 2020.1 jest nową aplikacją w gamie produktów RADAN.

RADAN Designer stanowi kluczową część naszego rozwiązania CAD CAM, przygotowujemy części do gięcia, nestingu i cięcia. Od projektu modelu do naprawy i modyfikacji części, RADAN Designer jest najlepszym rozwiązaniem CAD do przenoszenia geometrii do produkcji.

 

Przygotowanie rozwinięć

Dostępnych jest kilka zaawansowanych funkcji arkusza blachy, aby przygotować część do rozwinięcia. RADAN Designer posiada funkcję korygowania grubości, zmiany promieni gięcia i zmiany kątów i długości kołnierzy.

 

Rozwinięcia

Rozkładanie części blaszanej nie może być łatwiejsze. RADAN Designer oferuje elastyczną bibliotekę materiałów i kilka metod obliczeniowych, aby stworzyć prawidłowy rozwinięty kształt. Dostępne są rozwinięcia przy użyciu skrócenia dla 90 stopni, współczynnika k, korekcji DIN lub przy użyciu tylko szerokości V matrycy, która jest używana do gięcia części.

Parametry rozwijania, takie jak naddatki na zginanie, mogą być kontrolowane niezależnie od geometrii, co umożliwia dokładny rozwój oparty na rzeczywistych maszynach do gięcia i oprzyrządowaniu, które mają być stosowane w produkcji. Prowadzi to do dokładniejszych płaskich wykrojów, dokładniejszego zaginania i ostatecznie produktu wyższej jakości.

 

Szeroki zakres translatorów CAD

RADAN Designer importuje pliki z szerokiej gamy formatów w tym: Parasolid, IGES, STEP, ACIS, DXF, DWG, STL i pliki VDA takie jak natywne z następujących systemów CAD:

 • Catia V4 & V5
 • Pro/ENGINEER & PTC Creo
 • Autodesk Inventor
 • Siemens NX
 • SolidWorks
 • Solid Edge

Szeroka gama translatorów umożliwi użytkownikowi pracę z danymi od każdego z dostawców. Bardzo duże pliki mogę być obsługiwane z łatwością przy współpracy z intuicyjnym interfejsem, firmy pracujące ze złożonymi projektami skorzystają z prostoty z jaką mogą przerabiać pliki CAD od klientów.

 

Modyfikowanie modelu

Elementy z blachy mogą być modyfikowane przez dodawanie gięć, otwieranie zamkniętych narożników, podzielenie płaszczyzn i kreowanie podcięć używając mocnego i intuicyjnego interfejsu.

 

Praca z plikami 2D

RADAN Designer wspiera import plików DXF i DWG, pliki pozwalają użytkownikowi na szybką konwersje istniejących danych 2D do modelu 3D przez szybkie wykorzystanie importowanych przekroi z oryginalnych danych. Zaimportowane dane automatycznie tworzą nowe regionalne szkice przekroi umożliwiając szybciej niż kiedykolwiek przekształcenie z 2D do 3D.

 

Modelowanie bezpośrednie

Modelowanie bezpośrednie zwalnia z ograniczeń tradycyjnego systemu modelowania. Zamiast modyfikować długą serię parametrów do zmiany projektu, modelowanie bezpośrednie pozwala na złapanie konkretnego wymiaru i przez przeciągnięcie zmianę jego parametrów do oczekiwanego kształtu.

Te zmiany mogą być kompletnie dowolne lub sterowane przez numeryczne określenie wartości lub przez pomiary zaczerpnięte z istniejącego modelu. Wiedza jak oryginalny model został zaprojektowany nie jest dłużej potrzebna i zmiany w projekcie nie są ograniczone do oryginalnej metody tworzenia geometrii.

Bezpośrednie modelowanie daje użytkownikowi całkowitą dowolność w konstruowaniu czy tworzeniu.

 

RADAN 2020.0

Ogólne

Radan CADCAM 2020 jest teraz dostępny tylko jako wersja 64-bitowa, nie ma możliwości zainstalowania tej wersji na 32-bitowym systemie operacyjnym.

 

3D CAD | Import i Export

Ta wersja oprogramowania wspiera importowanie z Inventor 2019, Solid Edge 2019 (ST11), SolidWorks 2019.

 

RADAN CAD CAM | Przepływ Pracy w NESTINGU

Wszyscy użytkownicy, którzy używają RADAN aby stworzyć nesting będą mogli działać w trybie projektu, ale bez konieczności uruchamiania ikony do tworzenia nowego projektu porzez plik - > utwórz nowy projekt.

Teraz, gdy tylko użytkownik wejdzie w tryb nestingu, pojawi się znany interfejs projektu nestingu.

RADAN CAD CAM | Szablony Projektu

Projekty Nestingu i szablony teraz mogą być wyspecyfikowane na maszynę. Oznacza to, że wszystko jest skonfigurowane na konkretną maszynę i umożliwia łatwiejsze przełączenie nestingu z jednej maszyny na inną.

RADAN CAD CAM | Import Istniejących Nestingów

Użytkownik może teraz Importować nesting do aktualnego projektu, żeby wiedzieć co zostało wykonane.

RADAN CAD CAM | Nakładanie Pojedynczej Części

RADAN 2020 sprawia, że bardzo łatwo jest połączyć obsługę projektów nestingu z elastycznością i szybkością rozmieszczenia pojedynczych części jako metodę. Niezależnie od tego, czy części są już w projekcie nestingu, czy nie, użytkownik nigdy nie przerywa ich przepływu.

RADAN CAD CAM | Nowy typ Narzędzi do Wykrawania

Dodano nowy typ narzędzia wykrawającego, który wspiera "płaskie narzędzia".

RADAN CAD CAM | Konfiguracja

Menu konfiguracji jest teraz dostępne w większej ilości modułów, usprawniając dostęp do konfiguracji maszyny lub do aktywnych narzędzi.

 

RADAN | RADBEND - Gięcia Pośrednie

Gięcia pośrednie to operacje gięcia, które są podzielone na dwa etapy, w których operacja gięcia początkowego/końcowego jest ponownie dzielona. Czasami to jest jedyny sposób na stworzenie gięcia, aby uniknąć kolizji.

RADAN | RADBEND - Otwory Nlisko Gięć

Nowa opcja sprawdza otwory blisko zagięć w fazie pozycjonowania zacisków podczas sprawdzania kolizji w tle lub w pełnej symulacji. Wtedy będzie działać jak każda inna kontrola kolizji (którą można zignorować lub spowodować niepowodzenie procesu).

 

RADAN | RADTUBE - Wspólne Cięcia

Gdy otwierane są starsze części i nie mają ustawionej Wspólnej Linii Cięcia, jest ona automatycznie ustawiana, jeśli końce nadają się do wspólnego cięcia.

RADAN | RADTUBE - Optymalizacja Multinestu

W nowej wersji pojawiła się możliwość optymalizacji Multinestu, która pozwala użytkownikowi zoptymalizować czas lub zużycie materiału.

RADAN | RADTUBE - Raportowanie

Radtube od teraz używa tego samego narzędzia co inne produkty RADAN, które zawiera QR kody, narzędzia do wykresów itd.

RADAN | RADQUOTE - Kalkulacje Materiału

Radquote 2020.0 korzysta z nowego silnika do nestingu do obliczenia zużycia materiału części o nieregularnych kształtach, zwiększając tym samym szansę na wygranie zlecenia. Nie wymaga to ustawień użytkownika.

RADAN | RADQUOTE - Automatyczny Eksport Informacji o Zleceniu

Radquote może zostać skonfigurowany do automatycznego eksportowania informacji jeśli zapytanie ofertowe się zmieni w zamówienie. Dostępne formaty eksportu to:

 • PDF
 • Oddzielone przecinkami (.CSV)
 • Zwykły tekst (.TXT)
 • Excel (.XLS or .XLSX)

RADAN | RADQUOTE - Wsparcie plików 3D

Radquote może automatycznie przetwarzać części blaszane 3D z SolidWorks, Inventor, SAT i STEP.

RADAN 2019 R1

RADQUOTE | Dostęp

Aktualizacja RADAN 2019 R1 sprawia, że popularny program Radquote jest łatwo dostępny dla różnych kategorii pracowników. Użytkownicy Radquote zasadniczo nie są pracownikami programującymi obrabiarki w RADAN. Tak więc Radquote jest całkowicie samodzielny i łatwy w użyciu dla każdego - automatycznie korzysta z technologii maszyn do wyceny, oblicza dokładny czas cyklu i najlepsze wykorzystanie materiału. Pozwala to uzyskać dokładną wycenę za każdym razem, zapewniając spójność i przejrzystość, niezależnie od tego, kto ją przygotowuje.

RADQUOTE | Aspekty Wyceny

Radquote nie tylko kalkuluje koszty metalowych arkuszy, ale i wszystkie aspekty związane z wyceną, dostępne są takie operacje jak cięcie, zaginanie, spawanie, malowanie, montaż i wiele innych.

Radquote został ulepszony do efektywnego radzenia sobie z plikami DXF i plikami 3D, jak również z geometrią, która jeszcze nie powstała. Jeśli nasza część ma kilka otworów, Radqoute obliczy jej koszt bez dokładnej informacji gdzie te otwory są umieszczone.

RADQUOTE | Systemy ERP

Radquote również łączy się bezproblemowo z większością systemów ERP, zwłaszcza z WorkPLAN. To znaczy, że jeśli zostanie odnotowana podwyżka ceny materiału w systemie ERP, Radquote wykorzysta tą informację.

 

RADAN CAD/CAM - Ulepszenia

RADAN CAD / CAM to kluczowy obszar, w którym nawyki dotyczące kliknięć zostały sprawdzone i ulepszone w celu uproszczenia użytkowania - oszczędzając czas i udoskonalając procesy biznesowe. Przygotowanie części jest czasochłonnym zadaniem, a niektóre operacje zostały zredukowane z dwóch kliknięć do jednego, aby zastosować wybrane ustawienia

 

Moduł NESTINGU | Chwyć Część

Funkcja Złap Część w module Nestingu, aby zmienić część, została również uproszczona, oszczędzając przeciętnym użytkownikom około 50 kliknięć dziennie.

 

Oszczędność Materiału

Wersja 2019 R1 zapewnia również oszczędność kosztów materiału poprzez import odpadów za pomocą funkcji Importowania Odpadów z Bitmap. Zaimportuj resztki za pośrednictwem importu z Bitmapy, aby wyeliminować marnowanie drogich odpadów, takich jak specjalistyczne metale, których nie można złomować. Użytkownicy mogą teraz sfotografować arkusz i wprowadzić go do systemu CAM, podając przybliżone wymiary, aby użyć go później. Następnie system rysuje odpad z wyciętym kształtem i można go użyć ponownie.

 

Funkcja Optymalizacji Odstępów na Arkuszu

Nowa funkcja optymalizacji nestingów ze wzmocnionym mechanizmem umożliwiająca równomierne rozłożenie części na arkuszu. Jest to zoptymalizowana funkcja pod kątem najlepszej opcji cięcia, gdzie nic innego nie zmieści się na arkuszu, i jest szczególnie przydatne do ograniczenia poruszania się arkuszy na wykrawarkach, jednocześnie zapobiegając gromadzeniu się ciepła na laserach, zapewniając odpowiednią przestrzeń między częściami.

 

RADBEND | Aktualizacje

Trzy najważniejsze funkcje w nowej wersji Radbend: wprowadzenie automatycznego pozycjonowania zderzaków dla części o ostrych kątach; wstępny wybór procesu gięcia w zależności od wyboru narzędzia; filtry narzędzi.

Filtruj profile narzędzi: Chociaż każde zakupione narzędzie znajduje się w bibliotece narzędzi Radbend, może teraz także wyświetlać narzędzia filtrowane według producenta. Pokazuje także wszystkie narzędzia zdolne do wykonania wymaganego gięcia. Aby jeszcze bardziej ograniczyć tę listę, możesz ustawić dodatkowe filtry. „Dostępne” dotyczy wszystkich narzędzi w systemie; „Ważne” to narzędzia, które pasowałyby do pracy; a „Mapowane” pokazuje narzędzia, które są już zaprogramowane i gotowe do przejścia na konkretną maszynę. Odwzorowane narzędzia są szczególnie cenne przy określaniu, które narzędzie jest dostępne i na której maszynie, oszczędzają czas, ponieważ konfiguracja narzędzia wymaga pomiaru, a może nawet wykonania zagięć testowych, co może zająć około 20 minut.

 

RADM-AX | Aktualizacje

Najnowsze funkcje Radm-ax obejmują automatyczne unikanie przegrzewania, unikanie zagrożeń i wspólną linię cięcia. Dodano nową sekwencję cięcia aby zapobiec gromadzeniu się ciepła w elemencie. Ulepszenia w zakresie unikania zagrożeń, obliczania lepszej i bezpieczniejszej ścieżki wokół niebezpiecznych miejsc oraz zwiększenie możliwości cięcia trudniejszych kątów, takich jak kąty 30 stopni, z cięciem wspólnej linii, również poprawią czasy produkcji.

RADAN 2018 R2

Ogólne

Radan CADCAM 2020 jest teraz dostępny tylko jako wersja 64-bitowa, nie ma możliwości zainstalowania tej wersji na 32-bitowym systemie operacyjnym.

 

3D CAD | Import i Export

Ta wersja oprogramowania wspiera importowanie z Inventor 2018, Solid Edge ST10, SolidWorks 2018.

 

2D CAM | Ustawienia Arkuszy

Wszystkie dane ustawienia arkuszy są teraz dostępne w raportach projektu nestingu; umożliwia to użytkownikowi wysłanie kompletnych informacji na produkcję jednym kliknięciem.

 

Podajnik Części (Picker)

RADAN 2018 R2 poprawia wsparcie podajników, użytkownik może teraz przesunąć ramię podajnika niezależnie lub jako lustro.

 

NESTING - Siatka

Nowa funkcjonalność pozwala użytkownikowi na manualne umieszczenie części na arkuszu za pomocą siatki.

 

Odwrócony Kierunek Cięcia

W niektórych sytuacjach, proces cięcia może wymagać odwrotnego kierunku. Użytkownik w wersji RADAN 2018 R2 może szybko wybrać, który wycinany profil wymaga odwrotnego kierunku cięcia.

 

RADQUOTE - Części Zakupowe

Radquote oferuje pełne wsparcie dla części zakupowych. Dla każdej części będzie dostępne cena za sztukę oraz możliwe powiązanie z rysunkami.

Opcje Kosztów Materiału

Użytkownik może teraz wybrać trzy różne metody kalkulacji kosztów materiału części. W dodatku wszystkie opcje są powiązane z cenami materiału.

 

Automatyzacja

Nowe opcje automatyzacji dostępnych części będzie automatycznie generowana do pliku CSV plików geometrii. Można tego użyć podczas importowania ofert i zamówień do systemu, co znacznie skraca związany z tym proces.

 

Gięcie Serii Części

Radpro 2018 R2 może automatycznie przetwarzać części 3D do wielu pras krawędziowych. To automatyzuje wszystkie kroki od importu, obliczania sekwencji do generowania programów NC.

 

RADBEND | Automatyzacja

Aby obsługiwać gięcie serii części, ale także zaoferować użytkownikowi większą elastyczność, można teraz określić ustawienia automatyzacji dla poszczególnych obrabiarek.

Rozwinięcie DIN

Radbend może teraz użyć wartości DIN z bazy danych na modelu z ostrymi gięciami i z różnymi promieniami zamiast obliczać wynikowy promień. Wartości rozwinięcia DIN są najpowszechniejszym sposobem na określenie tabel gięcia. Wartości rozwinięć DIN są mierzalnymi wartościami skrócenia gięcia „aż do zewnętrznego promienia” wysokości kołnierza.

 

RADM-AX / RADTUBE | Wspólna Linia Cięcia

Radtube 2018 R2 wspiera funkcje wspólnego cięcia w nestingu rur, żeby zoptymalizować zużycie materiału i czas wycinania. Użytkownik może sprecyzować, który koniec rury (lub oba) nadają się do wspólnego cięcia.

Przegląd Automatycznego Cięcia

Dodano nowy ekran, który pozwala użytkownikowi przeglądać i zmieniać właściwości cięcia przed obliczeniem ścieżek narzędzia.

Klonuj Punkt Zmiany

Użytkownik może zduplikować punkt bardzo łatwo przez kopiowanie i umieszczenie gdziekolwiek na części

RADAN 2018 R1

Ogólne

RADAN CAD/CAM 2018 R1 jest dostępny tylko w wersji 64-bitowej– nie ma możliwości instalacji na systemach w wersji 32-bitowej.

 

3D CAD

Import i Eksport

Ta wersja oprogramowania obsługuje import plików Solid Edge ST9, Creo Parametric version 4.0, Inventor 2017, SolidWorks 2017 i Unigraphics NX 11.

Fazowane otwory i rozwinięcia

Podczas rozkładania elementów z blachy wszystkie sfazowania lub formowane otwory, na rozwinięciach płaskich będą reprezentowane przez dwa profile. Mniejsze profile (otwory) zostaną przypisane do pióra dla profili wewnętrznych, natomiast większe profile będą wyświetlane piórem przypisanym w zasadach i stylach.

Należy pamiętać, że wszystkie otwory niepłaskich arkuszach będą nadal reprezentowane przez jeden profil.

 

Wycinanie | Odcięcia

Opcja „Prostokątne odcięcia” tnie nieużywany obszar arkusza na prostokątny odpad według określonych wymiarów szerokości, wysokości i minimalnego rozmiaru.

Wąskie odcięcie zachowuje niewykorzystany obszar arkusza jako pojedynczy odpad.

 

Wykrawanie | Kontrola Odcięcia

Dla wykrawarek istnieje już możliwość ustawienia automatycznego odcięcia arkusza w trybie auto kolejności. Nawet jeśli do cięcia są używane te same narzędzie, jest możliwość dodania osobnego polecenia w szablonie kolejności. Polecenie okna wykrawania może teraz korzystać z następujących funkcji:

 • „Odcięcie” oznacza wykonanie tylko funkcji odcięcia
 • „Brak odcięcia” oznacza wykonanie cięć narzędziem z pominięciem odcięcia
 

Ogólne zmiany CAM

Podczas zmiany obrabiarki, strategia (jeśli jest dostępna) i plik ładowania narzędzia standardowego zostaną zaktualizowane do ich bieżących wartości dla wybranej maszyny (lub do domyślnych wartości określonych w bazie danych wytwarzania / danych systemowych, jeśli nie zostały jeszcze ustawione dla wybranej maszyny). Zostaną także wyświetlone informacje dotyczące obróbki oraz adnotacje na nestingu.

Jeśli wybrana maszyna obsługuje strategie, możesz również zmienić aktualnie wybraną strategię za pomocą przycisku „Zmień strategię”. Jeśli plik standardowego ładowania narzędzi nie został jeszcze ustawiony dla tego urządzenia, zostanie zaktualizowany do wartości domyślnej określonej przez bazę danych wytwarzania / dane systemowe. W momencie, jeśli został już ustawiony, ale ma wartość inną niż wartość domyślna określona w danych MDB / danych systemowych, oprogramowanie zapyta, czy kontynuować korzystanie z już ustawionej wartości.

 

NESTING | opcja nestingu partii

Radan 2018 R1 oferuje teraz nowe podejście do nestingu, które koncentruje się na optymalizacji wykorzystania całej partii nestingów (wielu nestingów). Nowa opcja jest obecnie dostępna dla wycinarek i można ją znaleźć w oknie dialogowym nestingu wielu części.

 

RADBEND

Scal wyrównane krawędzie

Automatyczny wybór zderzaków został zmieniony, aby łączyć współosiowe krawędzie w jedną połączoną krawędź, odfiltrowując małe nacięcia i przekraczając prostopadłe strefy zgięcia. Zmniejszy to liczbę niechcianych alternatywnych pozycji i może stworzyć nowe pozycje, które spełniają wymagania dotyczące minimalnej długości.

Maksymalna szczelina dla łączenia płaszczyzn

Menu opcji ma teraz ustawienie kontrolujące maksymalną dozwoloną przerwę do łączenia krawędzi. Domyślnie jest to najmniejsza płaska powierzchnia pozycjonująca zderzaka na minus minimalne nakładanie się.

Poprzednio jakakolwiek przerwa prowadziła do oddzielnych powierzchni pozycjonowania i mogła skutkować nieoptymalnym przemieszczeniem się zderzaka (lewego).Program Radbend 2018 stosuje teraz domyślną szczelinę (30 mm) i łączy krawędzie w jedną powierzchnię pozycjonującą, umożliwiając zatrzymanie zderzaka na środku.

Minimalne przemieszczanie w osi Z

Przy włączonej opcji „minimalne ruchy w osi Z” wybrane zderzaki będą próbowały te same pozycje w osi Z dla jak największej ilości gięć. Zmniejszy to liczbę ruchów osi Z między gięciami. Może to zwiększyć bezpieczeństwo i być pomocne w unikaniu powolnych ruchów osi na niektórych maszynach.

 

RADM-AX | RADTUBE

Zapisywanie pojedynczych plików ze złożeń

Nowe opcje są dostępne podczas zapisywania plików ze złożeń.

Podgląd wykrytych cięć

Podczas automatycznego cięcia nowe okno pozwala wykluczyć cięcia, przypisać właściwości i zmienić technologię dowolnej grupy cięć przed utworzeniem obróbki.

 

RADPRO | Wsparcie złożeń

Złożenia są teraz obsługiwane w Radpro i wskazane na liście części.

Złożenia mogą być tworzone ręcznie poprzez:

 • Dodawanie pod złożeń do części przy użyciu przycisku „+” w zakładce złożenia
 • Import z pliku CSV – pamiętaj o prawidłowym ustawieniu konfiguracji
 • Import plików 3D CAD poprzez przeciągnięcie i upuszczenie lub przez przycisk importu

W niektórych przypadkach pliki źródłowe 3D nie zawierają osobnych plików dla części składowych. Gdy zostanie to wykryte, tworzone są pliki SAT każdej części i przypisane do części podrzędnych. Oznacza to, że można kontynuować przetwarzanie plików przy minimalnym wysiłku.

RADAN 2017

Ogólne

„W Radan 2017 Radmanager ma zdolność do zarządzania inżynierią części 2D i 3D. Jest prekursorem całkowicie nowego nadchodzącego systemu inżynieryjnego dla dowolnego rodzaju części, w tym części z blachy wycinany laserowo w 5 – osiach, rur, płaskich i giętych elementów.”

Nadchodzący program Radquote, który jest dostępny teraz jako wersja pilotażowa, zostanie zademonstrowany na seminariach i stronach klientów przed jego oficjalną premierą. Radquote będzie również polegał na zaprojektowanych częściach.

Pliki 2D CAD można teraz również importować automatycznie do Radmanager, bez konieczności ich konwertowania.

 

Aktualizacja CAD/CAM

Radan 2017 dla wykrawarek wprowadza oznaczenia, gdzie będzie występował pływający odpad. Eliminuje to niebezpieczeństwo pojawienia się latających odpadów, zsunięcia ich pod arkusz lub uszkodzenia narzędzi.

Automatyczny edytor szablonów kolejności pokazuje teraz graficznie, co program zrobi. Umożliwia to użytkownikowi wykonanie określonej operacji w celu wprowadzenia zmian. Jest to duża, istotna poprawa w stosunku do poprzedniego tekstowego edytora.

Radan 2017 dla wykrawarek wprowadza konfigurację obrabiarki już ze wszystkimi dostępnymi narzędziami do cięcia, co oznacza, że nowi klienci mogą natychmiast korzystać z narzędzi już dostępnych.

 

3D

Boczny panel w module 3D został już wprowadzony w poprzedniej wersji. Pomaga on w nawigacji wokół złożonych zespołów, ale nadal trzeba było przemieszczać się pomiędzy nimi. Nowa funkcjonalność Radan 2017 pozwala użytkownikowi pozostać w module 3D i natychmiast przełączać się miedzy widokami z przodu, z boku, z góry itp.

W nowej wersji przyspieszono także tworzenie grafiki. Jako przykład Olaf Körner podaje, że we wcześniejszych wersjach usuwanie wszystkich śrub, po ich wybraniu, w złożeniu mogło potrwać chwilę. Natomiast teraz oprogramowanie zawsze zapewnia, szybką i spójną liczbę klatek na sekundę. Funkcja 3D obsługuje również wydajniej nowoczesne karty graficzne, poprawiając wydajność na tabletach.

Został zautomatyzowany proces aktualizacji między Radbend a Radan 3D. „Proces jest analizowany przez Radbend, następnie wszystkie informacje związane z gięciami są przekazywane z powrotem do modelu 3D. Wcześniej był to proces wykonywany w kilku etapach. Teraz, po zidentyfikowaniu części, wystarczy kliknąć myszą i zaktualizować informacje o modelu.”

 

NESTING

Ulepszone algorytmy doprowadziły do istotnych udoskonaleń w możliwościach mocnego silnika nestingu. „Są podejmowane nieustanne działania w celu wzmocnienia silnika nestingu, aby osiągnąć lepsze rozłożenie części, a zatem potencjalnie lepszą wydajność materiału.”

Wciąż rośnie liczba użytkowników korzystających z projektów nestingów. Powstały nowy silnik raportowania pozwala użytkownikowi na łatwą personalizację treści i projektu raportu.

Dzięki nowej funkcji szablonu można łatwiej tworzyć projekty nestingów. Olaf Körner mówi: „Istniejące ustawienia projektu można łatwo zapisać, a następnie przywołać w dowolnym momencie.” Nawet tworzenie projektów nestingów na tej samej maszynie wymagało powtarzalnej pracy, a teraz wszystko czego potrzebuje użytkownik będzie zapisane w szablonie oszczędzając sporo kroków.

 

Wycinanie

Zasady auto obróbki są teraz bardziej wydajnej w umieszczaniu mostków i mikropołączeń na linii wspólnego cięcia.

Funkcja cięcia folii została rozszerzona o cięcie odpadu. Tam, gdzie arkusze są pokryte folią ochronną, podczas cięcia laserowego można również wykonać cięcie odpadu.

 

RADBEND

Radbend pokazuje teraz, gdzie otwory są narażone na odkształcenia, ponieważ znajdują się blisko gięć.

Ponadto operator może łatwo przełączać się pomiędzy wartościami projektowymi a wynikowymi. „Jest to szczególnie cenne w momencie, gdy Radbend pokazuje na przykład wynik końcowy promienia, którzy może się różnic od tego, który został zaprojektowany. Użytkownik dokonuje wyboru, które wartości dają mu większą kontrolę nad gięciem, w zależności od tego, czy istotne jest, aby pozostać przy wartościach projektowych, czy też wartości wyniku końcowego są dopuszczalne.”

Użytkownik po raz pierwszy może sprawdzić, przy pomocy tych samych narzędzi, jakie są dopuszczalne maksymalne siły dla gięcia wstępnego oraz dla felcowania.

Ulepszona komunikacja między częściami 3D i 2D zapewnia, że Radbend może teraz łączyć się z płaskimi rozwinięciami 2D stworzonymi w Radan 3D. Oznacza to również, że dzięki większej ilości przenoszonych na rozwinięciach płaskich, łatwo można zobaczyć gięcia 2D i numer narzędzia, promień, kąt i wartość skrócenia.

Ponadto Radbend obsługuje teraz nowy interfejs użytkownika Touchpoint Trubend, który łączy zalety technologii wielodotykowej ze sterowaniem przemysłowym. Jest to spowodowane tym, ze wszystkie prasy krawędziowe Trumpf zostaną przeniesione do tego najnowszego sterownika.

 

RADTUBE

Chociaż program Radtube jest tradycyjnie używany do prostego cięcia rur, może również programować dowolny kształt rurowy, w tym teowniki, dwuteowniki, C profile, a także profile w kształcie litery L. „Ponieważ cięcie okrągłej lub kwadratowej rury różni się całkowicie od pracy z bardziej złożonymi profilami, wyszliśmy naprzeciw i znacznie poprawiliśmy automatyzację i wsparcie.”

Podsumowując RADAN 2017, Olaf Körner mówi, że elementy nowej i ulepszonej funkcjonalności zapewniają natychmiastowe ulepszenia producentom blach, podkreślając jednocześnie zamiar dalszego inwestowania w oprogramowanie.

RADAN 2016

Ogólne

RADAN CAD/CAM 2016 jest teraz dostępny w wersji 64 - bitowej do instalacji na nowych systemach.

 

3D CAD

Import and Export

Importowanie i eksportowanie wielu obsługiwanych formatów plików 3D odbywa się teraz przy użyciu powszechnej technologii translacji. W przyszłych wydaniach ułatwi to aktualizowanie oprogramowania do najnowszej wersji formatu plików. Poprawia także zdolność oprogramowania do uzyskania szczegółów dotyczących materiału w celu ustawienia właściwości produkcyjnych części.

Ta wersja oprogramowania obsługuje import plików CATIA V5 R25, Creo Parametric version 3.0, Inventor 2015, Parasolid version 27, SolidWorks 2015 i Unigraphics NX 10.

Panel boczny w 3D

Radan 3D posiada teraz „Panel boczny”, który pozwala użytkownikowi na szybszą analizę wyświetlanego modelu 3D. To może być przydatne podczas importowania złożeń od klienta i usuwania poszczególnych części, które nas nie interesują.

Panel może wyświetlać zawartość modelu w postaci listy lub drzewka, pokazując strukturę złożenia, jeśli takowa jest obecna. W trybie wyboru części, elementy wybrane w panelu bocznym zostaną podświetlone na modelu 3D, a elementy wybrane na modelu będą zaznaczone w panelu bocznym. Korzystając z panelu bocznego użytkownik może wykonać szereg działań, m.in.: usuwać elementy, zmieniać ich nazwę i widoczność.

 

Wycinanie

Otwarte profile

Auto obróbka pozwala na określenie warunków wejścia dla otwartych profili. W oknie auto obróbki nowa zakładka pokazuje parametry do określenia szczegółów. Warunki wejścia można także ustawić dla cięcia odpadów i odcięć.

Warunki cięcia

Warunki cięcia są teraz prezentowane w bardziej przyjaznej dla użytkownika formie, co wpływa na krótszy czas zapoznawania się z programem dla nowych użytkowników. Natomiast dla stałych użytkowników program staje się jaśniejszy i bardziej spójny. Akcje przypisane do kolorów są teraz ustawiane w jednym miejscu, zapewniając natychmiastową informację zwrotną dla użytkownika.

 

Wykrawanie

Moduł automatycznego okładania narzędziami

Przydatną funkcją podczas tworzenia programów NC dla wykrawarek jest możliwość korzystania z właściwości obróbki automatycznej dla wybranych profili na części lub na nestingu. W ten sposób użytkownik może korzystać z automatyzacji w pełnym zakresie i łatwo zmieniać ustawienia dla jednego lub grupy profili.

Importowanie ustawień

Nowe opcje w oknie dialogowym ustawień dla materiału umożliwiają użytkownikowi łatwe kopiowanie ustawień z różnych materiałów do bieżącego projektu.

 

Geometria 2D

Import 2D

W Radan CAD/CAM 2016 użytkownik ma większą kontrolę nas sposobem importu geometrii z plików 2D DXF i DWG. Używając bardzo specyficznych parametrów lub szerokich uogólnień, wyniki można dostosować do bardziej zautomatyzowanego procesu.

Geometria na określonych warstwach może być ignorowana lub przekształcana przy użyciu szczegółowych ustawień wyjściowych.

Obraz rastrowy

W Radan 2016 nowa opcja umożliwia import bitmap, a uzyskaną geometrię można zaimportować jako nową część lub rysunek. Szereg opcji pozwala na manipulowanie i edycji grafiki w celu dopasowania jej przed konwersją na grafikę wektorową.

 

Nowe Ustawienia Raportów

Ekstra-raport

W Radan 2016 użytkownik może użyć nowego projektu raportu WYSIWYG, aby dostosować informacje zawarte w arkuszach konfiguracji maszyny do konkretnych potrzeb. Raporty mogą zawierać grafikę, wykresy, kody kreskowe i kody QR, a projektant jest łatwy w użyciu dzięki krótkiemu kursu nauki.

 

RADBEND

Definicja minimalnego kołnierza

Radbend 2016 poprawił obsługę małych kołnierzy. Ulepszono obliczenia, które określają minimalną długość kołnierza, którą można wygiąć za pomocą matrycy. W momencie, gdy użytkownik ręcznie wybierze matrycę, program sprawdza, czy długość kołnierza nie jest za krótka dla wybranej matrycy. Gdy długość będzie mniejsza niż minimum, program pokaże informację zwrotną dla użytkownika.

Obsługa automatycznej wymiany narzędzi

Radbend 2016 dodatkowo poprawia obsługę maszyn LVD TOOLCELL, umożliwiając wprowadzenie nominalnej szczeliny między częściami narzędzia.

Ręczny wybór “narzędzia z podcięciami”

Nowe opcje/statusy w ręcznym wyborze narzędzia pokazują użycie narzędzia z podcięciami i części pomiaru kąta. Użytkownik może wymusić użycie narzędzia z podcięciami lub 1, 2 lub 3 częściowego narzędzia pomiarowego podczas wprowadzania wymaganej długości.

Wartości rozwinięć dla felcowania

Ustawienia rozwinięć w tabelach technologicznych dla elementów felcowanych nie jest proste, ponieważ różni się znacznie od gięcia powietrznego. Skrócenia dla gięcia 180 stopni nie da się zdefiniować, a wartość osi neutralnej nie można ekstrapolować dla (bardzo) małych promieni. W Radbend 2016 możesz ustawić wartości skróceń w oparciu o te wyliczone doświadczalnie, ale niezależnie od określonych zaprojektowanych promieni.